Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de voorkeurrechten toegekend aan de kandidaat-huurders op de wachtlijsten voor een sociale woning.

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 404)

 
Datum ontvangst: 02/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wanneer een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) sociale woningen toewijst, is ze verplicht om ze bij voorrang aan te bieden aan de kandidaat-huurders die bovenaan de wachtlijst staan. De plaats van een kandidaat-huurder op de wachtlijst hangt af van het aantal voorkeurrechten waarover hij beschikt en van de datum van zijn inschrijving, zoals wordt bepaald bij artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Kunt u, op basis van de recentste statistieken van de BGHM, het gemiddelde aantal voorkeurrechten meedelen van de kandidaat-huurders die in de loop van 2018 en 2019 een sociale woning toegewezen kregen?

2. Wat is, volgens de statistieken over de toewijzingen door de OVM’s in 2018 en 2019, het gemiddelde aantal voorkeurrechten waarover de kandidaat-huurders beschikten, toen ze een van de volgende woningen aangeboden kregen:
- Een sociale woning met een slaapkamer;
- Een sociale woning met twee slaapkamers;
- Een sociale woning met drie slaapkamers;
- Een sociale woning met vier slaapkamers;
- Een grote sociale woning met minstens vijf slaapkamers?

3. In haar gewestelijke beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 kondigt de Brusselse regering aan dat ze een herziening overweegt van de criteria voor de toewijzing van de sociale woningen om alle kandidaat-huurders een vergelijkbare gemiddelde wachttijd te garanderen, ongeacht de samenstelling van hun gezin. Hoever staat de regering met haar reflectie over een eventuele wijziging van de criteria voor de toewijzing van de sociale woningen? Heeft ze de mogelijkheid bestudeerd om het systeem van de voorkeurrechten te hervormen of overweegt ze dat? Zo ja, kunt u dan de denk- en werkhypothesen schetsen die de regering thans verkent?
 
 
Antwoord    In de tabel hieronder vindt u de gevraagde informatie over het gemiddelde aantal voorkeurrechten.

2018

2019

0 SLPKS

11

11

1 SLPK

16

18

2 SLPKS

16

17

3 SLPKS

17

22

4 SLPKS

27

27

5 SLPKS

27

27In het kader van het noodplan voor Huisvesting zal er een werkgroep, bestaande uit de BGHM en de OVM's, worden opgericht om nieuwe toewijzingsnormen voor te stellen met betrekking tot het aantal en de grootte van de kamers.