Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de slagingspercentages m.b.t de rijexamens in Brussel.

Indiener(s)
Bianca Debaets
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 631)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 27/10/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Twee jaar geleden werden de regels omtrent het bekomen van het theoretisch en praktisch rijbewijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangepast. Ook in de twee andere Gewesten van ons land werden aanpassingen doorgevoerd. Desalniettemin blijft één belangrijke regel identiek: het is niet verplicht om gedomicilieerd te zijn in hetzelfde Gewest als het examencentrum waarbij men zijn of haar examen(s) aflegt. Concreet betekent dit dat personen die in Vlaanderen of Wallonië gedomicilieerd zijn hun examen in het Brusselse Gewest mogen afleggen, terwijl Brusselaars voor hun examen dan weer in een Vlaams of Waals rijcentrum terechtkunnen.

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:

- Hoeveel theoretische en praktische rijexamens werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgelegd in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019? En tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020? Gelieve de twee periodes te onderscheiden.

- Wat is de evolutie van dit cijfer in vergelijking met de vorige jaren ?

- Wat zijn de slagingspercentages wat betreft de theoretische en praktische rijexamens voor deze zelfde periodes (1/1/2019 – 31/12/2019 & 1/1/2020 – 30/9/2020)? Wat is de vastgestelde evolutie hiervan in vergelijking met de vorige jaren? Beschikt u hieromtrent over materiaal dat een vergelijking met de twee andere Gewesten mogelijk maakt?

- Wat is de verdeling van personen die gedomicilieerd zijn in het Brusselse, Vlaamse of Waalse Gewest voor wat betreft de personen die hun theoretisch en praktisch rijbewijs in een Brussels rijcentrum behaald hebben in de loop van bovengenoemde periode? Wat is het gemiddelde slagingspercentage voor elk van deze drie groepen?

- Wat betreft de personen die zowel hun theoretisch als praktisch rijbewijs in een Brussels rijcentrum behaalden tijdens bovengenoemde periode, welk percentage van hen behaalde eerder ook al het theoretisch rijbewijs in het Brusselse Gewest?

- Wat betreft de personen die zowel hun theoretisch als praktisch rijbewijs in een Brussels rijcentrum behaalden tijdens bovengenoemde periode, wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen? Wat is het gemiddelde slagingspercentage voor deze twee groepen?

- Wat betreft de personen die zowel hun theoretisch als praktisch rijbewijs in een Brussels rijcentrum behaalden tijdens bovengenoemde periode, wat is de verhouding tussen personen met de Belgische nationaliteit en buitenlanders? Wat is het gemiddelde slagingspercentage voor deze twee groepen?

- Wat betreft de personen die zowel hun theoretisch als praktisch rijbewijs in een Brussels rijcentrum behaalden tijdens bovengenoemde periode, wat is de verhouding qua leeftijdsgroepen? Kan u dit bijvoorbeeld opdelen in 18-25 jaar, 26-35 jaar en 35+? Wat is het gemiddelde slagingspercentage voor deze groepen?

- In welke maat heeft de covid-19 gezondheidscrisis de slaagcijfers beïnvloed?

- Algemeen genomen hoe evalueert u deze cijfers?

- Welke stappen hebt u al gezet in een algemene evaluatie van de rijopleiding en de rijexamens?
 
 
Antwoord    De antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op de cijfers van categorie B (wagens).


In 2019 werden in de Brusselse examencentra in totaal 92.594 examens afgelegd (theoretische proeven, risicoperceptietests en proeven op de openbare weg inbegrepen).

Van 1 januari 2020 tot 30 september 2020 werden in beide Brusselse examencentra 52.469 examens afgelegd (theoretische proeven, risicoperceptietests en proeven op de openbare weg inbegrepen).


Het aantal examens en het slaagpercentage voor de theoretische proeven zijn de volgende:
­ 2014 -> 47.242 examens; 43,65% slaagpercentage
­ 2015 -> 50.611 examens; 45,28% slaagpercentage
­ 2016 -> 61.224 examens; 37,04% slaagpercentage
­ 2017 -> 71.263 examens; 33,50% slaagpercentage
­ 2018 -> 61.115 examens; 36,37% slaagpercentage
­ 2019 -> 47.588 examens; 32,47% slaagpercentage
­ 1 januari - 30 september 2020 -> 29.164 examens; 36,28% slaagpercentage

Het aantal examens en het slaagpercentage voor de risicoperceptietest:
­ 2019 -> 19.347 examens; 81,11% slaagpercentage
­ 1 januari - 30 september 2020 -> 10.529 examens; 84,56% slaagpercentage

Het aantal examens en het slaagpercentage voor de proef op de openbare weg zijn als volgt:
­ 2014 -> 28.047 examens; 44,98% slaagpercentage
­ 2015 -> 29.359 examens; 42,26% slaagpercentage
­ 2016 -> 27.547 examens; 41,86% slaagpercentage
­ 2017 -> 24.262 examens; 36,51% slaagpercentage
­ 2018 -> 29.637 examens; 40,39% slaagpercentage
­ 2019 -> 25.659 examens; 44,09% slaagpercentage
­ 1 januari - 30 september 2020 -> 12.776 examens; 45,2% slaagpercentage

Het aantal examens alsook het slaagpercentage blijven tamelijk stabiel. Er dient echter te worden opgemerkt dat het moeilijk is de cijfers voor 2020 te evalueren, en wel om meerdere redenen. Allereerst worden er slechts negen maanden in rekening gebracht, en tijdens deze negen maanden waren de examencentra bovendien ongeveer drie maanden dicht. Ook al hebben de examencentra hun uiterste best gedaan om de opgelopen vertraging enigszins weg te werken, zullen de cijfers dit jaar ongetwijfeld lager uitvallen.


Sinds de hervorming van de rijopleiding in 2018 moet de kandidaat die zijn praktisch examen in een Brussels examencentrum wenst af te leggen ook voor het theoretische examen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geslaagd.


Het aantal examens en het slaagpercentage volgens geslacht zijn als volgt:

Theoretische proef:
­
2019 -> 47.588 examens
o Vrouwen: 22.320 examens; 32,93% slaagpercentage
o Mannen: 25.268 examens; 32,03% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 29.164 examens
o Vrouwen: 14.127 examens; 36,94% slaagpercentage
o Mannen: 15.036 examens; 35,63% slaagpercentage
o X: 1 examen; 100% slaagpercentage

Risicoperceptietest:
­
2019 -> 19.347 examens
o Vrouwen: 10.036 examens; 79,14% slaagpercentage
o Mannen: 9.310 examens; 83,28% slaagpercentage
o X: 1 examen; 100% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 10.529 examens
o Vrouwen: 5.591 examens; 82,65% slaagpercentage
o Mannen: 4.936 examens; 86,80% slaagpercentage
o X: 2 examens; 0% slaagpercentage

Proef op de openbare weg:
­
2019 -> 25.659 examens
o Vrouwen: 13.284 examens; 39,67% slaagpercentage
o Mannen: 12.374 examens; 48,82% slaagpercentage
o X: 1 examen; 100% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 12.776 examens
o Vrouwen: 6.613 examens; 40,77% slaagpercentage
o Mannen: 6.163 examens; 50,05% slaagpercentage


Het aantal examens en het slaagpercentage volgens nationaliteit zijn als volgt:

Theoretische proef:
­
2019 -> 47.588 examens
o Belgen: 31.539 examens; 36% slaagpercentage
o Buitenlanders: 16.049 examens; 25,56% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 29.164 examens
o Belgen: 19.800 examens; 39,22% slaagpercentage
o Buitenlanders: 9.364 examens; 30,03% slaagpercentage

Risicoperceptietest:
­
2019 -> 19.347 examens
o Belgen: 14.394 examens; 83,33% slaagpercentage
o Buitenlanders: 4.953 examens; 74,61% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 10.529 examens
o Belgen: 7.971 examens; 86,21% slaagpercentage
o Buitenlanders: 2.558 examens; 79,43% slaagpercentage

Proef op de openbare weg:
­
2019 -> 25.659 examens
o Belgen: 19.085 examens; 46,02% slaagpercentage
o Buitenlanders: 6.574 examens; 38,34% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 12.776 examens
o Belgen: 9.496 examens; 47,33% slaagpercentage
o Buitenlanders: 3.280 examens; 39,03% slaagpercentage


Het aantal examens en het slaagpercentage volgens de leeftijd van de kandidaten zijn als volgt:

Theoretische proef:
­
2019 -> 47.588 examens
o 18-25 jaar: 25.422 examens; 36,84% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 13.241 examens; 31,86% slaagpercentage
o >35 jaar: 8.925 examens; 21,41% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 29.164 examens
o 18-25 jaar: 16.674 examens; 40,24% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 7.676 examens; 35,47% slaagpercentage
o >35 jaar: 4.814 examens; 24,53% slaagpercentage

Risicoperceptietest:
­
2019 -> 19.347 examens
o 18-25 jaar: 10.039 examens; 87,49% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 6.010 examens; 79,72% slaagpercentage
o >35 jaar: 3.298 examens; 64,54% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 10.529 examens
o 18-25 jaar: 5.794 examens; 89,84% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 3.123 examens; 83,49% slaagpercentage
o >35 jaar: 1.612 examens; 67,98% slaagpercentage

Proef op de openbare weg:
­
2019 -> 25.659 examens
o 18-25 jaar: 13.749 examens; 47,44% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 7.991 examens; 42,98% slaagpercentage
o >35 jaar: 3.919 examens; 35,27% slaagpercentage
­
1 januari - 30 september 2020 -> 12.776 examens
o 18-25 jaar: 7.032 examens; 49,16% slaagpercentage
o 26-35 jaar: 3.877 examens; 42,33% slaagpercentage
o >35 jaar: 1.867 examens; 36,74% slaagpercentage


De gezondheidscrisis heeft een impact gehad op het aantal examens doordat de centra de deuren moest sluiten van maart tot mei, maar COVID-19 heeft geen specifieke weerslag gehad op het slaagpercentage.


De cijfers blijven relatief constant sinds 2014.

Van 2015 tot 2018 merken we een toename van het aantal theoretische proeven op omdat de kandidaten bezorgd waren over de verschillende gewestelijke hervormingen. De theoretische proef in de andere gewesten werd bovendien moeilijker waardoor de kandidaten hun examen kwamen afleggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1 juni 2017 in Vlaanderen, 1 januari 2018 in Wallonië en 30 april 2018 in Brussel).

Wat de risicoperceptietest betreft, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Deze test werd pas in november 2018 ingevoerd en voor 2020 worden slechts negen maanden in rekening gebracht, waaronder al drie sluitingsmaanden wegens COVID-19.


In juli 2020 werd via een wijzigingsbesluit de maximale stageduur geschrapt in een aantal artikelen van het BBHR van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen. Deze maximale stageduur zorgde er immers voor dat sommige kandidaten met een voorlopig en nog steeds geldig rijbewijs geen examens konden afleggen.

Op dit praktische probleem werd al gewezen door de personeelsleden van Brussel Mobiliteit tijdens de ontwerpfase van de hervorming van 2018.