Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de slimme verlichting.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 635)

 
Datum ontvangst: 04/11/2020 Datum publicatie: 18/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds het einde van 2019 test het Brussels Gewest een slimme verlichting uit aan de Ninoofsepoort. In de pers verneemt men dat de lichtintensiteit verhoogt wanneer een fietser langskomt. Het Gewest volgt een lichtplan dat als basis moet dienen voor de nieuwe installaties op het grondgebied van onze hoofdstad.

In dit verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Welke zijn de elektromagnetische stralingen van de lampen die Sibelga aan het installeren is in de straten van Brussel? Over welke gegevens beschikt Sibelga? Werd er een verslag opgesteld?

- Zijn de elektromagnetische stralingen van de in de lampen geïntegreerde antennes permanent?

- Wat is de impact op de omgevende elektromagnetische vervuiling?

- Op welke manieren kan men de elektromagnetische vervuiling tot een minimum reduceren?
 
 
Antwoord    Sibelga werkt niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar voor de verschillende gemeenten. Deze onderneming valt niet onder de verantwoordelijkheid van de minister van Mobiliteit.

De elektrische emissies van de ingebouwde antennes zijn niet constant. Hun emissies zijn gelijk aan die van een simkaart die om de 15 minuten een sms zou sturen.

De elektromagnetische vervuiling van de lampen is zeer zwak. Het energieverbruik bedraagt ongeveer 250 milliampère bij 230 volt wat het lichtgevende gedeelte van de lamp betreft. De door de stroom gecreëerde velden zijn zodanig zwak dat ze amper kunnen worden opgespoord.

Aan de Ninoofsepoort zijn er ongeveer 80 intelligente lampen. Dit stemt overeen met 80 simkaarten op een oppervlakte van 20.000 m² die om de 15 minuten een sms sturen.

De elektromagnetische vervuiling kan worden verminderd door geen intelligente verlichting te plaatsen.