Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de marketingcampagne om van Brussel weer een toeristische bestemming te maken.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 229)

 
Datum ontvangst: 12/11/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/12/2020 Van de agenda gehaald.