Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verwerking van gegevens inzake de burgerlijke stand door de MIVB.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 640)

 
Datum ontvangst: 29/10/2020 Datum publicatie: 18/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    “De app van de MIVB, maar beter!", kan men lezen op een pagina van de MIVB-website. Sinds 2 juli 2020 wordt de app immers opnieuw bijgewerkt1.

Voor een applicatie die trendy wil zijn, ziet ze er nog wel een beetje ouderwets uit, om niet te zeggen achterhaald. Bij de eerste fase van de inschrijving worden immers vragen gesteld in verband met de burgerlijke stand: de heer, juffrouw, mevrouw

Het gebruik van de term juffrouw in officiële documenten wordt in verschillende landen geleidelijk aan afgeschaft, met name in Zwitserland sinds 1973, in Quebec sinds 1976, in Frankrijk
2 en Luxemburg sinds 2012 en in Brussel en Wallonië sinds 2015.

In West-Duitsland werd het in 1972 verbannen door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Spanje, Italië en Portugal is het voortaan gebruikelijk om te verwijzen naar de heer en mevrouw.

In andere landen rijst de vraag niet... en is die zelfs nooit gerezen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Zweden en Noorwegen, waar deze aanspreekvormen eenvoudigweg niet bestaan.

In de verschillende activiteitenverslagen of publicaties van de MIVB wordt de vervrouwelijking van haar personeel benadrukt, en dat doet me plezier.

De statistische gegevens die gebruikmaken van gendervariabelen zijn echt nuttig en maken het mogelijk om onderzoek te doen naar de veiligheid of de ruimtelijke ordening door bijvoorbeeld de invloed van pesterijen bij het gebruik van het openbaar vervoer door vrouwen te meten of door plaatsen te identificeren waar pesterijen in het openbaar vervoer voorkomen.

Daarentegen wordt in diezelfde publicaties en mededelingen nooit melding gemaakt van het aandeel gehuwde vrouwen onder het personeel van de MIVB, noch van de invloed van het huwelijk op het modale aandeel van het openbaar vervoer...

Hoewel de genderbenadering van het openbaar vervoer dus interessant is, is de burgerlijke staat van de vrouw totaal irrelevant.

Tevens mag niet worden vergeten dat de opslag van variabelen, zelfs korte, in databanken ook milieueffecten heeft.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Waarom stoppen we niet met het verzamelen en opslaan van even verouderde als nutteloze gegevens?

- Waartoe dient het verzamelen van dergelijke gedifferentieerde gegevens over vrouwen?


1 De app van de MIVB, maar beter! stib-mivb.be
2 Virginie Descoutures. Le nom des femmes et sa transmission. Mouvements 2015/2 (n° 82), blz. 43 tot 48.
 
 
Antwoord    Uw opmerking is pertitent.

De MIVB heeft voorzien om de notie “Meneer/ Mevrouw/ Juffrouw” te schrappen bij het aanmaken en het beheer van het account in de app.

Deze verandering zou bij de gebruikers actief moeten zijn in het begin van 2021.