Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de LEZ en de Brussel'Air-premie.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 642)

 
Datum ontvangst: 10/11/2020 Datum publicatie: 18/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De lage-emissiezone (LEZ) werd in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerd.

Ik hoef de technische aspecten van de LEZ niet te herhalen aangezien we ze allen kennen. Afhankelijk van de motor, de brandstof en de overeenkomstige euronorm zullen bepaalde voertuigen er worden toegelaten of niet.

Er werden correctiemechanismen ingevoerd ter ondersteuning van de verschillende gebruikers die zich in deze zone verplaatsen en waarvan de euronorm van hun voertuig hen niet meer zal toelaten in deze zone te rijden.

Een van deze correctiemechanismen is met name de Brussel’Air-premie. Het betreft een premie die wordt toegekend aan de inwoners van Brussel die zich ontdoen van hun auto ingevolge de invoering van de LEZ.

In ruil voor het uitschrijven van hun nummerplaat kunnen zij een MTB-abonnement aanvragen voor een jaar of een fietspremie of een jaarabonnement Cambio Start.

De toekenning van een MTB-abonnement en een abonnement Cambio Start zijn vrij duidelijk, de fietspremie roept toch enkele vragen op.

Op de website LEZ.Brussels wordt enkel vermeld dat de fietspremie een opleiding veilig fietsen in de stad gegeven door Pro Velo inhoudt en een bedrag van 550 euro dat wordt toegekend voor de aankoop van een of meerdere fietsen, fietsaccessoires of diensten bij de Brusselse leveranciers. Een aankoop van particulier tot particulier komt niet in aanmerking.

Graad een antwoord op de volgende vragen:

- Is er een deadline voor de aanvraag van een Brussel’Air-premie naar aanleiding van het schrappen van een nummerplaat?

- Hoe verloopt concreet de toekenning van de fietspremie? Betreft het een terugbetaling op voorlegging van de aankoopfactuur?

- Er wordt vermeld dat een verkoop van particulier tot particulier niet in aanmerking komt. Dit betekent dat de aankoop van een fiets op een tweedehandswebsite het recht op de fietspremie niet opent. De tweedehandswebsites en -winkels zijn nochtans een manier om verantwoord te verbruiken in het kader van een duurzame ontwikkeling en de aankoop van een tweedehandsfiets maakt de aankoop van elektrische fietsen toegankelijker, de prijs van een nieuwe elektrische fiets is nog vaak gelijk aan de prijs van een tweedehandswagen!

- Bevestigt u dat de aankoop van een tweedehandsfiets in een winkel niet gedekt kan worden door de Brussel’Air-premie?

- Geldt deze onmogelijkheid ook voor de gereviseerde fietsen die verkocht worden door vzw’s zoals Cyclo?

- Dient de aankoop van een nieuwe fiets specifiek te gebeuren bij een Brusselse leverancier of enkel in een winkel te Brussel? Hoe zit het met de multinationals in Brussel die sportmateriaal verkopen?

- Komen de aankopen online ook in aanmerking?
 
 
Antwoord    1/

De datum op het schrappingsbericht verstrekt door de DIV-diensten mag maximaal zes maanden vóór de datum van de Bruxell'AIR-premieaanvraag liggen.


2/

Het betreft immers een terugbetaling op voorlegging van de aankoopfactuur. 


3/

Ik dank u voor uw voorstel. Ik wijs u er evenwel op dat de herverkoop van gestolen fietsen als tweedehands vermeden moet worden. Om hiervoor te zorgen, zou voor verkopen tussen particulieren de originele aankoopfactuur van de fiets doorgegeven moeten worden bij een tweedehands herverkoop. Ook een schriftelijk document ondertekend door verkoper en koper waarin de prijs van de tweedehandsverkoop wordt vermeld, zou vereist moeten zijn. Gelet op deze voorwaarden lijkt de toekenning van de premie voor verkopen tussen particulieren moeilijk te organiseren.


4/

De aankoop van een tweedehandsfiets in een winkel gevestigd in Brussel zou daarentegen door de Bruxell'AIR-premie gedekt kunnen worden. Het reglement van de premie bepaalt immers het volgende: Enkel artikelen gekocht en/of diensten uitgevoerd bij leveranciers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vermeld op een of meerdere gedetailleerde factuur/facturen zullen in aanmerking genomen worden voor de fietspremie.


5/

Het reglement verbiedt dus ook niet dat de premie kan worden toegekend voor opgeknapte fietsen verkocht door fietsvzw's als Cyclo.


6/

Het huidige reglement verduidelijkt dus het volgende: Enkel artikelen gekocht en/of diensten uitgevoerd bij leveranciers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vermeld op een of meerdere gedetailleerde factuur/facturen zullen in aanmerking genomen worden voor de fietspremie. Multinationals die sportmateriaal verkopen en in Brussel gevestigd zijn, voldoen dus aan de criteria die de begunstigde in staat stellen de Bruxell'AIR-premie te verkrijgen.


7/

Niets verhindert in het premiereglement online aankopen, als die gebeuren bij leveranciers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als er wel degelijk een gedetailleerde factuur beschikbaar is.