Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen voor de verbranding van het besmettelijk afval van de Brusselse ziekenhuizen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 585)

 
Datum ontvangst: 20/11/2020 Datum publicatie: 22/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De verwerking van besmettelijk ziekenhuisafval of B2-producten door de Brusselse ziekenhuizen is een belangrijke uitdaging. Tot op heden verloopt deze verwerking noodzakelijkerwijs per verbranding terwijl er toch technologieën bestaan die in staat zijn het B2-afval te behandelen zonder te moeten komen tot de verbranding ervan. Dergelijke technologieën houden niet te verwaarlozen voordelen in op economisch vlak door de hoeveelheid behandeld B2-afval en de transportkosten van dit afval tot aan de verbrandingsoven te verminderen en de mogelijke intrede van 90% van de uit dit afval verkregen materie in de circulaire economie. Bovendien zijn de voordelen ook ecologisch aangezien de milieu-impact van de verwerking door de nieuwe technologieën lager is dan de impact van het transport en de verbranding.

Na raadpleging van de projectoproepen van de Brusselse ziekenhuizen voor de verwerking van hun B2-afval blijkt dat er uitdrukkelijk gevraagd wordt dat dit afval verbrand zou worden.

Rekening houdend met de situatie heb ik de volgende vraag:

- Bevestigt u dat in de projectoproepen van de Brusselse ziekenhuizen voor de verwerking van het B2-afval uitdrukkelijk gevraagd wordt dat het verbrand zou worden? Werden er instructies gegeven aan de ziekenhuizen in die zin? Zo ja, waarom?
 
 
Antwoord    Leefmilieu Brussel heeft geen toegang tot de bestekken van de Brusselse ziekenhuizen, maar deze zijn wel verplicht zich te houden aan de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van gezondheidszorgafval.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt deze materie geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1994 betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg (besluit ‘Gezondheidszorgafval’).

De term ‘B2-afval’ die in de vraag wordt vermeld, is specifiek voor de regelgeving die van kracht is in het Waalse Gewest. De terminologie die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor dergelijk afval wordt gebruikt, is ‘speciale afvalstoffen’.

Zoals de wet nu is, zijn de ziekenhuizen wettelijk verplicht om alle speciale afvalstoffen te verbranden, en de bestekken moeten dus aan deze vereiste voldoen.

In artikel 8 van dit besluit is immers bepaald dat speciale afvalstoffen ten laatste 24 uur na inzameling moeten worden verbrand.

In artikel 5 van het besluit is echter bepaald dat sommige speciale afvalstoffen (geneeskunde en dierengeneeskunde) een voorbehandeling ter ontsmetting mogen ondergaan, zodat ze opnieuw als ‘niet-speciale afvalstoffen’ kunnen worden bestempeld zodra deze behandeling met succes is afgerond.

Aan de andere kant mogen snijdende en prikkende afvalstoffen en anatomisch afval wettelijk geen ontsmettingsbehandeling ondergaan, ondanks het feit dat de technologieën voor ontsmettingsbehandeling steeds vaker voorkomen en hun effectiviteit in de afgelopen jaren is aangetoond.

In ieder geval heeft een herkwalificering als speciale afvalstoffen geen invloed op de verwerking van deze afvalstoffen, aangezien in het besluit ‘Gezondheidszorgafval’ is bepaald dat ook niet-speciale afvalstoffen moeten worden verbrand (artikel 4).