Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de nieuwe functionaliteiten van IRISbox.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 234)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 13/01/2021 Referentie: B.I.V. 56 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/01/2021 Referentie: B.I.V. 56 (20/21), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/01/2021 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 56 (20/21) 1
13/01/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 56 (20/21) 2
13/01/2021 Repliek Leila Agic B.I.V. 56 (20/21) 4