Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgaven in de begroting 2021 voor SmartMove

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 676)

 
Datum ontvangst: 08/12/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgaven voor BA 31.002.08.01 "algemene werkingskosten" wordt SmartMove in de verantwoording vermeld onder andere uitgavenposten, terwijl het Rekenhof alleen "stadstol" vermeldt.

Kunt u de verschillende uitgavenposten nader toelichten die in aanmerking zijn genomen om tot een voorlopige uitgave van 93 miljoen euro voor deze BA te komen?

Gaat het bij SmartMove om nieuwe camera's en de ontwikkeling van een app? Hoeveel camera's en van welk type?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u naar mijn collega minister Gatz, die bevoegd is voor deze materie.