Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kwestie van een zone 50 op de Parmentier- en de Grote Prijzenlaan (SPW) en de evaluatie van de zone 30 in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 681)

 
Datum ontvangst: 10/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 1 januari 2021 wordt het Brussels Gewest een "Stad 30": op enkele uitzonderingen na zal de maximumsnelheid in het Brussels Gewest 30 km/u bedragen. Op sommige grote assen zal de snelheid beperkt zijn tot 50 of 70 km/u. En in de ontmoetingszones zal de snelheid beperkt worden tot 20 km/u.

De Stad 30 roept echter een aantal vragen op bij het raadplegen van de kaart die online beschikbaar is op de volgende site:
https://stad30.brussels/.

Ik heb deze kaart online geraadpleegd en gekeken naar een gemeente waarvan ik de wegeninfrastructuur en de mobiliteitsproblemen vrij goed denk te kennen, namelijk die van Sint-Pieters-Woluwe. In deze gemeente blijft op de Parmentierlaan en de Grote Prijzenlaan 50 km/u gelden, terwijl de Madouxlaan en de Orbanlaan, de drukkere parallelle lanen die naar Stokkel leiden, deel zullen uitmaken van zone 30.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Kan u mij de redenen uitleggen voor de keuze van de snelheid op deze wegen?

- De hierboven genoemde website vermeldt in zijn FAQ's een evaluatie van het effect van de maatregel na de overstap naar Stad 30: "er worden maatregelen genomen om de gemiddelde snelheden voor en na de overstap naar Stad 30 te monitoren". Wat is het geplande tijdschema voor deze evaluatie in 2021?
 
 
Antwoord    Bij de opmaak van de kaart “Stad 30” werd ruim overleg gepleegd met alle gemeenten, en dus ook met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

Bij het bepalen van het snelheidsregime heeft Brussel Mobiliteit rekening gehouden met diverse criteria inzake mobiliteit en verkeersveiligheid (voldoende veilige voetgangersoversteken of niet, aanwezigheid van fietsinfrastructuur of niet, één of meerdere rijstroken, aanwezigheid van een ongevalsgevoelige zone of een lokale handelskern, enz.).

Wat betreft de door u geciteerde wegen, is enkel de as Orban-Madoux een gewestweg. De experten van Brussel Mobiliteit hebben 30 km/u voorgesteld owv de volgende redenen:
- Er zijn al stukken aan 30km/u (scholen)
- Er zijn 2 gevaarlijke tramhaltes
- De as leidt tot het Dumonplein dat een woonerf is (20 km/u)
- Onvoldoende comfort voetgangers (te smalle trottoirs)

We zijn ons bewust van het feit dat begeleidende maatregelen nodig zijn op deze as op vlak van infrastructuur of controle (radar).

De andere door u aangehaalde wegen zijn gemeentewegen waarvoor Brussel Mobiliteit een advies heeft uitgebracht voor 30 km/u. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft echter beslist om deze assen op 50 km/u te behouden, Met uitzondering van de wegen in de wijk Chant d'Oiseau waarvoor de inwoners een beroep hebben gedaan op de gemeenteraad en het College van Sint-Pieters-Woluwe, heeft de gemeente besloten de snelheid van deze wegen aan te leggen op 30 km/u.

Wat betreft uw vraag over de planning van de evaluatie, kan ik u zeggen dat Brussel Mobiliteit een monitoring heeft opgestart van de gehanteerde snelheden buiten controle. Doel is een algemeen beeld te krijgen van de evolutie van de snelheid in het Gewest. Daartoe verricht BM eenmaal per jaar een meting op identieke sites. Wegens Covid hebben de eerste metingen in 2020 redelijk laat op het jaar plaatsgevonden, namelijk eind november en begin december. In 2021 zal de meting opnieuw in november-december plaatsvinden.

BM is ook van plan in de loop van het eerste trimester 2021 een gedeeltelijke meting te verrichten op bepaalde punten om te zien of er al een evolutie merkbaar is sinds de invoering van de Stad 30. De exacte datum is nog niet gekend omdat we nog moeten nagaan wat de beste meetperiode is gelet op de gevolgen van de Covid-maatregelen op het verkeer.