Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opvolging van steun voor tewerkstelling.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 537)

 
Datum ontvangst: 03/11/2020 Datum publicatie: 02/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In uw antwoord op onze schriftelijke vraag van februari 2020 betreffende “de aanwending van de begroting Actiris (Opdracht 18) - Overdrachten aan privé-ondernemingen in verband met de RSZ-kortingen, patronale bijdragen doelgroepen, Gesco's, Bonus Jongeren in de non profitsector - 6e Staatshervorming” zei u het volgende: “In Actiris wordt momenteel gewerkt aan de opvolging van de maatregelen die onder de Brusselse budgetten vallen. Het zal eind 2020 worden afgerond.”.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Wat houdt deze "opvolging" in? Gaat het erom een inventaris op te maken en een evaluatie te maken van alle zogenaamde steun voor "tewerkstelling”?

- Werd deze opvolging voltooid?

o Zo ja, welke lessen hebt u daaruit getrokken?
o Zo niet, wanneer zal hij beschikbaar zijn en waar kan hij gevonden worden?
 
 
Antwoord    Het project rond de informatisering van de verschillende administratieve stromen (afkomstig van de RVA, de RSZ, de POD Maatschappelijke integratie, …) voor de monitoring van de tewerkstellingssteun werd stopgezet bij Actiris bij het begin van de gezondheidscrisis, zodat Actiris zich kan focussen op andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld de digitalisering van de begeleiding, van de diensten voor de werkzoekenden en de werkgevers of de invoering van de relancemaatregelen inzake tewerkstelling die de Regering in juli 2020 heeft genomen.

De werkzaamheden zouden hernomen moeten worden, wanneer de COVID-19-crisis achter ons zal liggen.

De monitoring die Actiris wil opzetten, betreft de productie van beschrijvende statistieken (aantal deelnemers voor een maatregel, etc.), wat dus niet gelijkstaat met de verwezenlijking van studies om de impact of de efficiëntie van deze of gene tewerkstellingsmaatregel te meten.