Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studies en experimenten in opdracht 16.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 551)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting is er een BA 16.001.08.03 Studies en experimenten. Het voor 2021 voorziene bedrag is ongeveer 570.000 euro, terwijl de aangepaste begroting ongeveer 477.000 euro voorzag en de initiële begroting 2020 320.000 euro.

Hoe valt een dergelijke stijging van de middelen in de aangepaste begroting en vervolgens voor 2021 te verklaren?

Welke waren deze studies en experimenten in 2019 en 2020?

Welke studies en experimenten zijn gepland voor 2021?

En hoe kunnen wij toegang krijgen tot de resultaten van deze studies en experimenten?
 
 
Antwoord    Allereerst moet worden opgemerkt dat BA 16 001 08 03 1211 studies betreft, maar ook andere uitgaven en kosten die verband houden met de activiteiten en opdrachten van de Directie Werkgelegenheid van de GOB. Het omvat bijvoorbeeld het aandeel van het Gewest in Europese programma's, in het bijzonder het LEED-programma van de OESO en de AISBL REVES, transversale overheidsopdrachten voor werkgelegenheid (advocaten voor de opvolging van administratieve boetes, dienstencheques en dossiers van economische migratie), IT-uitgaven met betrekking tot ontwikkelingen die nodig zijn voor de opdrachten van de Directie Werkgelegenheid.

De verhoging die in de begrotingsaanpassing voor 2020 werd gevraagd, had betrekking op uitgaven in verband met IT-ontwikkelingen met betrekking tot het interfederaal elektronisch één-loketsysteem voor de gecombineerde vergunning die niet was voorzien in de initiële begroting.

De toename van de initiële begroting 2021 wordt gerechtvaardigd door de opstart van nieuwe studies die overwogen worden:
- evaluatie van doelgroepmaatregelen
- voorbereidende studie voor de hervorming van betaald educatief verlof
- studie van de tewerkstellingsgraad
- klanttevredenheidsonderzoek

In 2019 werden twee studies uitgevoerd:
- audit van het SPI-systeem (socio-professionele inschakeling)
- jaarlijkse beoordeling van de dienstencheques.

En hetzelfde geldt voor 2020:
- studie over staatssteun
- jaarlijkse beoordeling van dienstencheques.

Alle jaarlijkse evaluaties met betrekking tot dienstencheques zijn beschikbaar op de website van de administratie en werden overgemaakt aan het Parlement.

Andere studies die niet vertrouwelijk zijn, kunnen op verzoek worden geraadpleegd worden bij de administratie.