Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de elektromagnetische velden in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 215)

 
Datum ontvangst: 16/12/2020 Datum publicatie: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 66 (20/21), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 66 (20/21), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 66 (20/21) 3
27/01/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 66 (20/21) 5
27/01/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 66 (20/21) 8