Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de grote plannen, waaronder het industrieplan, het GPCE en Good Food.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 227)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 251)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 108)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 67 (20/21) 17
27/01/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 67 (20/21) 18
27/01/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 67 (20/21) 19