Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het doorkruisen van het Jubelpark door fietsers.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 695)

 
Datum ontvangst: 29/10/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Steeds meer Brusselse burgers en werknemers verplaatsen zich met de fiets binnen ons Gewest. Dat is een goede zaak, want daardoor verbetert de mobiliteit in de stad.

Toch moet aandacht worden besteed aan de veiligheid van de fietsers en aan de goede staat van de infrastructuur. Het geval van het fietspad aan de linkerkant in het midden in het Jubelpark in de richting van Merode naar Schuman roept vragen op. Om deze laan vanaf de arcaden te beklimmen, moeten de fietsen namelijk een hoge stoeprand overwinnen die slechts op één punt kan worden overgestoken waar hij is "afgevlakt". Toch heeft deze goed berijdbare zone verschillende gebreken:
- de helling is steil: in de richting Schuman-Merode veroorzaakt het overschrijden ervan een schok, des te meer voor fietsen die niet met schokdempers zijn uitgerust;
­ ze is in slechte staat;
­ het is te smal om twee fietsen langs elkaar te laten rijden;
­ het is bijzonder ongeschikt voor bakfietsen, die steeds talrijker worden in het Gewest;
­ het is bijzonder gevaarlijk voor gebruikers die andere zachte vervoermiddelen gebruiken, zoals steps of rolschaatsen;

Deze tekortkomingen belemmeren de vlotte doorstroming van fietsers op deze as, die het oostelijke deel van het Gewest met het stadscentrum verbindt door interacties met het autoverkeer te vermijden. Het is belangrijk dat deze as zo snel, aangenaam en veilig mogelijk kan worden overgestoken, en het is duidelijk dat dit in de huidige staat niet het geval is.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Kunt u mij zeggen waarom de doorgang naar de stoep zo smal is?

2. Zou het niet een goed idee zijn om de breedte van de doorgang op zijn minst te verdubbelen, zodat de fietsen elkaar kunnen passeren en de helling van de doorgang dus minder steil wordt en zo aangenamer kan worden overgestoken?

3. Zou het niet goed zijn een voorziening aan te brengen om te voorkomen dat voertuigen voor deze doorgang parkeren?

4. Zou het ook zinvol zijn een infrastructuur aan te leggen die het mogelijk maakt de stoep over te steken naar de rijbaan rechts in het midden in de richting van Merode naar Schuman en zo een rijrichting voor het fietsverkeer te creëren?
 
 
Antwoord    Het Jubelpark wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de Regie is de eigenaar en het gebied is geklasseerd. Snelle wijzigingen botsen dus op de beperkingen van deze klassering.

Het is dan ook belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het geklasseerde park en de moderne mobiliteitsnoden. Brussel Mobiliteit werkt onder andere aan de missing links in de fietspaden rond het park, o.a. in het kader van het Schuman project voor de Blijde Inkomstlaan.

Een studie onder leiding van Beliris voor de restauratie van het park is aan de gang; deze studie zal een denkoefening over de mobiliteit in het park omvatten.

Brussel Mobiliteit werkt in nauw overleg met Brussel Leefmilieu, maar voor uw vragen over het park zelf verwijs ik door naar de bevoegde minister.