Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de slimme meters

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 628)

 
Datum ontvangst: 15/12/2020 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Kunt u mij in verband met de slimme meters het precieze aantal elektromagnetische stralingen per 24 uur aangeven?
Wat is het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende stralingen?
Kunt u mij zeggen of Sibelga overleg pleegt met de fabrikant en/of de mobiele operator om het aantal per dag uitgezonden stralingen, alsook het vermogen ervan, tot een minimum te beperken?

 
 
Antwoord    1/

Het aantal communicaties tussen de meter en de distributienetbeheerder zal afhangen van het al dan niet door de netgebruiker gekozen communicatieregime, en van het eveneens door de netgebruiker gekozen meetregime (de periodiciteit van de aflezing die bijvoorbeeld de regelmaat bepaalt), van de door de netgebruiker gevraagde handelingen die op de meter moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld voor het openen van de meter).

Op zijn minst zal de meter altijd moeten communiceren om de onderhoudsacties, zoals het geregeld bijwerken van de meterklok, mogelijk te maken. Er is dus geen eenduidig antwoord op uw vraag. Bovendien is voor 2021 een campagne gepland om de elektromagnetische velden te meten die door de slimme meters worden voortgebracht, onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel: deze campagne zal werkelijke metingen van velden opleveren die nuttige antwoorden op uw vragen zullen geven.


2/

De meetcampagne zal het mogelijk maken deze informatie te objectiveren.


3/

Ik ben niet op de hoogte van een door Sibelga ondernomen overleg met een dergelijk doel voor ogen. Anderzijds kan ik u bevestigen dat Sibelga in alle transparantie samenwerkt met Leefmilieu Brussel in het kader van de meetcampagne.