Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de resultaten van het onderzoek van het Vias Institute over de wijze waarop de weggebruikers het verkeer percipiëren sinds het begin van de gezondheidscrisis.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 333)

 
Datum ontvangst: 15/01/2021 Datum publicatie: 09/02/2021 Referentie: B.I.V. 76 (20/21), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/02/2021 Referentie: B.I.V. 76 (20/21), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/02/2021 Uitgesteld
09/02/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 76 (20/21) 35
09/02/2021 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 76 (20/21) 37
09/02/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 76 (20/21) 38