Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende overdracht van 3 miljoen euro voor de verhoging van de veiligheid bij de MIVB.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 741)

 
Datum ontvangst: 05/01/2021 Datum publicatie: 05/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 29 oktober 2020 heeft de Brusselse regering ingestemd met de overdracht van 3 miljoen euro voor de verhoging van de veiligheid bij de MIVB.

Kunt u preciseren welke begrotingsposten worden bedoeld met de uitdrukking ‘verhoging van de veiligheid’?

- Gaat het om aanwerving van personeel? Voor welke taken?

- Gaat het om patrouilles om de veiligheid van de reizigers in de stations en/of voertuigen te waarborgen? Zo ja, tegen welke gevaren dan? Wordt de controle op de vervoerbewijzen beschouwd als een veiligheidsopdracht?

- Gaat het om personeel dat wordt aangeworven voor de veiligheid van de voertuigen, zoals ingenieurs, ...?

- Gaat het om personeel dat wordt aangeworven om de veiligheid van het administratief personeel in de bootiks en andere contactpunten met de reizigers te waarborgen? Voor welke opdracht?

- Voor welke andere veiligheidsopdrachten wordt personeel aangeworven?

- Kunt u voor elk geval preciseren hoeveel VTE’s in dienst worden genomen?

- Gaat het om uitgaven voor technisch materiaal in de voertuigen om de verkeersveiligheid te verhogen? Zo ja, hoe? Voor het voertuig zelf? Voor de veiligheid van de passagiers bij een ongeval? Voor de veiligheid van de bestuurder?

- Gaat het om uitgaven voor technisch materiaal aan de bus- en tramhaltes en/of metro- en premetrostations? Zoals camera's? Signalisatie? Ander materiaal?

- Gaat het om kosten voor het herstellen en/of versterken van de technische installaties? Zoals het elektriciteitsnet? Of de bekabeling?

- Gaat het om andere kosten? Welke dan?
 
 
Antwoord    De antwoorden op uw vragen vindt u in schriftelijke vraag 740.