Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de fietsendiefstallen en de fietsenstallingen in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 105)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 23/02/2021 Referentie: B.I.V. 82 (20/21), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/02/2021 Referentie: B.I.V. 82 (20/21), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 82 (20/21) 25
23/02/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Christophe De Beukelaer B.I.V. 82 (20/21) 26
23/02/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel B.I.V. 82 (20/21) 27
23/02/2021 Tussenkomst Isabelle Pauthier B.I.V. 82 (20/21) 28
23/02/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 82 (20/21) 29
23/02/2021 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 82 (20/21) 29
23/02/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 82 (20/21) 33