Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de heraanleg van het Montgomerystation

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 780)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 02/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De heraanleg van het Montgomerystation is een van uw toekomstige grootschalige projecten. We hebben dat al kunnen bespreken in de commissie voor de mobiliteit, maar ik had graag geweten of de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek wel degelijk betrokken werden bij de reflectie over het toekomstige project? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

Wat zijn ook weer de termijnen voor het project? Is er al een datum gepland voor de start van de werken? Welke begrotingsmiddelen zijn thans uitgetrokken voor het project?
 
 
Antwoord    De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe werden van bij het begin van de studie van het Montgomeryproject geraadpleegd in het kader van de wedstrijd die in 2010 werd uitgeschreven. Ze namen ook deel aan de begeleidingscomités die werden opgericht en geraadpleegd tijdens de hele onderzoeksfase van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
BM heeft intussen een nieuw richtplan uitgewerkt dat enerzijds beantwoordt aan de behoeften van de MIVB, de exploitant van dit station, alsook aan het beheerscontract dat voorschrijft dat de stations voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en dat anderzijds gevolg geeft aan en oplossingen biedt voor alle opmerkingen uit het ongunstige advies dat de dienst Stedenbouw van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in 2012 heeft uitgebracht.
Na de aanstelling van een studiebureau voor de renovatieopdracht van het station zal er een begeleidingscomité worden samengesteld met vertegenwoordigers aangeduid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van urban.brussels en de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek om toe te zien op de goede uitvoering van de opdracht. Dit begeleidingscomité zal tot taak hebben de achterliggende filosofie van het nieuwe project goed te keuren, mee de inhoud van de documenten te bepalen en uit te werken en de nodige adviezen uit te brengen om het dossier tot een goed einde te brengen.
Brussel Mobiliteit zal de verschillende administratieve procedures voor de offerteaanvraag en de studie van het renovatieproject van het station kunnen opstarten zodra het de goedkeuring van de regering heeft ontvangen.
Als de studies en administratieve procedures voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en de effectenstudie eind 2021 van start kunnen gaan, zullen deze tot 2025 duren. De werken zouden dan begin 2026 kunnen worden aangevat en begin 2031 worden voltooid.
De kosten van de ruwbouw, de afwerking en de uitrustingen van het renovatieproject worden als volgt geraamd:
- renovatie en toegankelijk maken van het station, bestaande uit:
- de ruwbouw en afwerkingen;
- de laagspannings- en extreemlaagspanningsuitrustingen;
- de liften, roltrappen en afsluitende luiken van het station;
- vernieuwing van de waterdichting van de dakplaat van het station;
voor een geraamd bedrag van € 34.500.000 incl. btw
- renovatie van de eindhalte van tram 39/44, bestaande uit:
- civieltechnische werken en afwerkingen;
- de laagspannings- en extreemlaagspanningsuitrustingen;
- de uitrustingen van de nieuwe tunnel;
- de heraanleg van de wegen in het kader van de sluiting van de tunnelmond aan de Hertogstraat
voor een geraamd bedrag van € 23.500.000 incl. btw
D.w.z. een geraamd totaalbedrag van € 58.000.000 incl. btw.