Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de externe bemiddelingsdienst voor de sociale huurders aanbevolen door het Brussels Parlement.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 194)

 
Datum ontvangst: 22/02/2021 Datum publicatie: 18/03/2021 Referentie: B.I.V. 101 (20/21), Blz. 45
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/03/2021 Referentie: B.I.V. 101 (20/21), Blz. 46
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/03/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 101 (20/21) 45
18/03/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 101 (20/21) 46
18/03/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 101 (20/21) 46