Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huur van meubilair voor telewerken in het Brussels Gewestelijk Bestuur

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 285)

 
Datum ontvangst: 23/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wij weten dat de gezondheidscrisis een nieuw paradigma heeft opgelegd in de arbeidswereld. Vandaag moeten de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdienst van Brussel zich aanpassen aan de beperkingen van het telewerken. Er blijven enkele valkuilen bestaan en de overheidsinstanties moeten het hoofd bieden aan de moeilijkheden waarmee telewerkers te kampen hebben. Ik had u hier enkele weken geleden al naar gevraagd, maar ik kom nu terug op een innovatieve oplossing.
Via de pers vernamen wij dat een Brusselse startup kantoormeubilair te huur aanbood aan bedrijven. Zij heeft onlangs aangekondigd dat zij zich nu tot particulieren zal wenden. Door de Covid-crisis is het telewerken sterk toegenomen en veel werknemers zijn helaas niet altijd goed uitgerust thuis.
Het bedrijf biedt kwaliteitsmeubilair voor een maandelijkse betaling van 39 euro, met de mogelijkheid om de apparatuur aan het einde van de leaseperiode te kopen. Dit is een vernieuwende aanpak en het Brusselse openbaar ambt mag geen enkele oplossing uitsluiten om het leven van deze ambtenaren te verbeteren.
Mijn vragen zijn de volgende:
- Bent u op de hoogte van de innoverende diensten die dergelijk Brussels bedrijf aanbiedt?
- Zo ja, bent u van plan deze mogelijkheid in te voeren voor werknemers die niet over passend meubilair beschikken om hun taken uit te voeren?
 
 
Antwoord    Talent stuurt alle beleidsaspecten en denkoefeningen in verband met telewerk.
Ze hebben eerst een enquête afgenomen in alle gewestelijke instellingen en gaan binnenkort een werkgroep starten waarin de gewestelijke besturen vertegenwoordigd zullen zijn en waarin de eventuele verhoging van de telewerkpremie onderzocht zal worden. We ondernemen binnen de GOB dus geen specifieke initiatieven en wachten de feedback van Talent hieromtrent af.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel biedt deze mogelijkheid niet aan in dit stadium.
Bij de verhuizing naar de Iris Tower hebben de personeelsleden echter wel de kans gekregen om bureaustoelen mee naar huis te nemen.