Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het steunfonds voor Brusselse b2c- & b2b-evenementen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 341)

 
Datum ontvangst: 10/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tussen juni en oktober 2020 waren vijf steunfondsen met een totaal budget van 5 miljoen euro beschikbaar om “customercentric” herstelprojecten financieel te ondersteunen op korte termijn.

Per fonds kon slechts één project worden ingediend (met uitzondering van het Steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen), maar deze verschillende fondsen waren cumuleerbaar (een operator kon verschillende projecten indienen voor de verschillende fondsen).

Het Steunfonds voor Brusselse b2c- en b2b-evenementen was bedoeld om de Brusselse evenementen te ondersteunen die werden geconfronteerd met uitgaven voor:

- materiaal voor bescherming en hygiëne (handschoenen, mondmaskers, hydroalcoholische gel enz.);
- materiaal voor het beheer van stromen, circulaties en tellingen;
- kosten in verband met de beveiliging en/of bewaking, stewards, vrijwilligers om de gezondheidsmaatregelen toe te passen;
- kosten in verband met de implementatie van digitale touchless oplossingen voor de ticketverkoop.

Het budget voor dit fonds bedroeg 1,5 miljoen euro en een maximum van 25.000 euro per operator.

Bijgevolg zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel operatoren kwamen potentieel in aanmerking? Hoeveel operatoren hebben een dossier voor dit fonds ingezonden? Hoeveel aanvragen werden afgewezen? Hoeveel dossiers hebben een positief antwoord gekregen?
- Werd het budget van 1,5 miljoen euro volledig opgebruikt?
- De operator kan tot 25.000 euro ontvangen. Hoe werden de toegekende bedragen berekend?
- De evenementensector ligt helemaal stil en de vooruitzichten zijn nog onbekend. Wat gebeurt er met de toegekende steun als het evenement geannuleerd wordt? Zal de operator de volledige subsidie moeten terugbetalen?
- Hoe en welke middelen hebt u ingezet voor de communicatie over deze gewestelijke steunregeling?
- Is er voor 2021 een dergelijk fonds gepland? Zo ja, voor welk budget en volgens welke nadere regels?
 
 
Antwoord    Alle steunfondsen van het herstelplan voor toerisme van visit.brussels vallen onder de bevoegdheden van Minister-president Rudi Vervoort, belast met toerisme.