Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 342)

 
Datum ontvangst: 10/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tussen juni en oktober 2020 waren vijf steunfondsen met een totaal budget van 5 miljoen euro beschikbaar om “customercentric” herstelprojecten financieel te ondersteunen op korte termijn.

Per fonds kon slechts één project worden ingediend (met uitzondering van het Steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen), maar deze verschillende fondsen waren cumuleerbaar (een operator kon verschillende projecten indienen voor de verschillende fondsen).

Het steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie was dus bedoeld om de ontwikkeling van contactloze diensten te ondersteunen om de heropening van de verschillende culturele attracties en sites te vergemakkelijken en zo de bezoekers gerust te stellen. Voor dit fonds werd een totaal budget van 500.000 euro uitgetrokken, met een maximum van 10.000 euro per operator.

Bijgevolg zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel operatoren kwamen potentieel in aanmerking? Hoeveel operatoren hebben een dossier voor dit fonds ingezonden? Hoeveel dossiers hebben een positief antwoord gekregen? Hoeveel aanvragen werden afgewezen, waarom?
- Werd het budget van 500.000 euro volledig opgebruikt?
- De operator kan tot 10.000 euro ontvangen. Hoe werden de toegekende bedragen berekend?
- De evenementensector ligt helemaal stil en de vooruitzichten zijn nog onbekend. Wat gebeurt er met de toegekende steun als het evenement geannuleerd wordt? Zal de operator de volledige subsidie moeten terugbetalen?
- Hoe en welke middelen hebt u ingezet voor de communicatie over deze gewestelijke steunregeling?
- Is er voor 2021 een dergelijk fonds gepland? Zo ja, voor welk budget en volgens welke nadere regels?
 
 
Antwoord    Alle steunfondsen van het herstelplan voor toerisme van visit.brussels vallen onder de bevoegdheden van Minister-president Rudi Vervoort, belast met toerisme.