Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 343)

 
Datum ontvangst: 10/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tussen juni en oktober 2020 waren vijf steunfondsen met een totaal budget van 5 miljoen euro beschikbaar om “customercentric” herstelprojecten financieel te ondersteunen op korte termijn.

Per fonds kon slechts één project worden ingediend (met uitzondering van het Steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen), maar deze verschillende fondsen waren cumuleerbaar (een operator kon verschillende projecten indienen voor de verschillende fondsen).

Deze projectoproep had ten doel om de organisatoren van b2b-evenementen (minstens 200 deelnemers, 2 dagen, een overnachting te Brussel) financieel te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen die in 2020 moest worden geïnjecteerd in de betaling van de locatie van hun evenement. Het totale budget van dit fonds bedroeg 2 miljoen euro en een maximum van 50.000 euro per evenement dat in aanmerking kwam en maximaal 50% van het bedrag voor de huur van de zaal.

Bijgevolg zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel operatoren kwamen potentieel in aanmerking? Hoeveel operatoren hebben een dossier voor dit fonds ingezonden? Hoeveel hebben er meerdere ingezonden? Hoeveel dossiers hebben een positief antwoord gekregen? Hoeveel aanvragen werden afgewezen, waarom?
- Werd het budget van 2 miljoen euro volledig opgebruikt?
- De operator kan tot 50.000 euro ontvangen en maximaal 50% van het bedrag voor de huur van de zaal. Hoe werden de toegekende bedragen berekend? Wat waren de criteria voor de toekenning?
- De evenementensector ligt helemaal stil en de vooruitzichten zijn nog onbekend. Wat gebeurt er met de toegekende steun als het evenement geannuleerd wordt? Zal de operator de volledige subsidie moeten terugbetalen?
- Hoe en welke middelen hebt u ingezet voor de communicatie over deze gewestelijke steunregeling?
- Is er voor 2021 een dergelijk fonds gepland? Zo ja, voor welk budget en volgens welke nadere regels?
 
 
Antwoord    Alle steunfondsen van het herstelplan voor toerisme van visit.brussels vallen onder de bevoegdheden van Minister-president Rudi Vervoort, belast met toerisme.