Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gedesactiveerde websites van de verschillende campagnes

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 521)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Equal.brussels organiseert verschillende bewustmakingscampagnes op zijn actieterreinen.

De campagnes zijn gevarieerd en omvatten campagnes tegen psychologisch geweld tegen vrouwen, seksueel geweld en instemming, hulphonden, intimidatie en seksisme en personen met een handicap.

Tijdens deze campagnes wordt meestal een website gemaakt die speciaal voor elk van de campagnes bestemd is.

Wij merken echter op dat wanneer de campagne in kwestie afgelopen is, de daaraan gewijde websites gedesactiveerd worden.

Mijn vragen zijn als volgt:

1) Waarom desactiveert u de websites gewijd aan de verschillende campagnes aan het einde ervan?
2) Zou het niet mogelijk zijn deze websites in de toekomst te behouden?
3) Wanneer een bewustmakingscampagne voorbij is, wordt de strijd voor de zaak in kwestie voortgezet. Is de informatie die op de website equal.brussels wordt verstrekt even gemakkelijk te vinden als die welke op de aan de campagne in kwestie gewijde website zou worden gepubliceerd?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen:

De campagnewebsites worden niet gedeactiveerd na afloop van de campagnes. Ze blijven gehost worden door de GOB (CIBG), die ook de domeinnamen bezit.

Er wordt naar de campagnewebsites doorverwezen in de rubriek “campagnes” op de website van equal.brussels.

Om de informatie te centraliseren, voor een transversale visie te zorgen en de maintenance beter te waarborgen, is equal.brussels momenteel van plan niet langer losstaande websites te creëren maar ze te centraliseren op de website equal.brussels, op pagina’s die specifiek aan de campagnes zijn gewijd.

Op die manier wordt de informatie makkelijker toegankelijk en behoudt men een duidelijk onderscheid tussen verschillende behandelde thema’s.