Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de transparantie van de 16 Brusselse OVM's met betrekking tot hun activiteitenverslagen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 529)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 18 januari 2021 heb ik de 16 Brusselse OVM's gevraagd naar hun activiteitenverslag voor 2019 en verzocht om een kopie van het verslag, zodat ik het kon lezen. Veel OVM's reageerden positief op mijn verzoek door een kopie van hun verslag te verstrekken of door het verslag achteraf op hun website te publiceren. Ik dank de OVM's Comensia, Aan de rand van het Zoniënwoud, de Anderlechte Haard, de Lakense Haard, de Schaarbeekse Haard, de Brusselse Woningen, Molenbeekse Woningen, het Logis-Floréal en Lojeca en moedig hen aan om het transparantiebeginsel in acht te nemen en informatie ter beschikking te stellen van een ruim publiek. Helaas hebben verscheidene OVM's mij het waardevolle verslag niet ter beschikking gesteld en het niet op hun website gepubliceerd.
Op 18 februari 2021 nam ik opnieuw contact op met 7 OVM's om hen mee te delen dat ik bij de BGHM, hun toezichthoudende overheid, een kopie van hun activiteitenverslag voor 2019 zou opvragen.
Op 18 maart 2021 had ik het activiteitenverslag 2019 van de OVM Alliantie van de Brusselse Coöperatieven in mijn bezit, dat mij per e-mail was toegezonden door de BGHM, d.w.z. 1 verslag van de 7 die aan de BGHM waren gevraagd. Met andere woorden, de activiteitenverslagen voor 2019 van de 6 andere OVM's: BinHôme, Everecity, Zuiderhaard, De Moderne Moning, De Goedkope woningen van Sint-Joost-ten-Noode en Log'iris die ik bij de SLRB had opgevraagd, werden mij door de BGHM niet verstrekt!

Graag een antwoord op volgende vragen :

1. Hebben de OVM’s BinHôme, Everecity, Zuiderhaard, De Moderne Moning, De Goedkope woningen van Sint-Joost-ten-Noode en Log'iris hun jaarverslag 2019 wel degelijk binnen de termijn bezorgd?
2. Op welke data precies werden deze verslagen bij de BGHM ingediend?
3. Werden de notulen van de algemene vergadering van elk van deze 6 OVM's goedgekeurd?
 
 
Antwoord    De 6 OVM's waarnaar u in uw vraag verwijst, hebben hun activiteitenverslag wel degelijk binnen de termijn bij de BGHM ingediend.

De BGHM vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van het mandaat dat de regering aan de algemene vergaderingen van alle OVM's heeft toevertrouwd.

Ze ontvangt dus alle documenten die aan de aandeelhouders worden voorgelegd voordat de algemene vergaderingen worden gehouden.

Ze heeft bijgevolg de jaarverslagen van 2019 ontvangen in het kader van de algemene vergaderingen die in 2020 werden georganiseerd. Bovendien werd het deel van deze verslagen dat openbaar is (beheersverslag of gelijkgesteld verslag) gepubliceerd bij de NBB. Dit kan dus door iedereen worden geraadpleegd. Sommige OVM's vermelden in hun jaarverslag bestemd voor de aandeelhouders persoonsgegevens over het personeel van de OVM of over bepaalde geschillen.

De verslagen zijn op de volgende data overgemaakt:

- Voor Binhôme: de Gewone Algemene Vergadering (GAV) vond plaats op 11/06/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 27/05 samen met de relevante documenten;
- Voor Everecity: de GAV vond plaats op 9/09/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 14/08 samen met de relevante documenten;
- Voor de Zuiderhaard: de GAV vond plaats op 10/06/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 27/05 samen met de relevante documenten;
- Voor de Moderne Woning: de GAV vond plaats op 24/06/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 11/06 samen met de relevante documenten;
- Voor de GW van Sint-Joost-ten-Node: de GAV vond plaats op 4/06/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 20/05 samen met de relevante documenten;
- Voor Log’Iris: de GAV vond plaats op 4/09/2020 en de uitnodiging is verstuurd op 20/08 samen met de relevante documenten;

Tot slot zijn de notulen van de algemene vergadering van elk van deze 6 OVM's ondertekend door de leden van het Bureau van de algemene vergadering. Deze notulen zijn ofwel rechtstreeks ter goedkeuring voorgelegd aan het einde van de algemene vergadering (en goedgekeurd door deze laatste), ofwel zullen ze tijdens de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.