Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bedelarij in de infrastructuur en het vervoer van de MIVB tijdens de COVID19 -periode

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 844)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In deze periode van gezondheidscrisis stelt de MIVB geen maskers of hydroalcoholische gel ter beschikking van haar passagiers en degenen die van haar lijnen gebruik maken. De belangrijkste aanbeveling is om een masker te dragen op de haltes, voertuigen en stations. Deze aanbeveling wordt niet altijd gevolgd, wat tot ongerustheid bij de gebruikers leidt.
De pandemie die wij doormaken heeft niet altijd een einde gemaakt aan de praktijk van het bedelen, vooral in metrostations en in de metro's zelf. Onlangs ontving ik een intrigerende e-mail van een MIVB-gebruiker die zich beklaagde over ongepaste contacten door bedelaars zonder masker en zonder de sociale afstand te respecteren. Deze intrigerende e-mail roept waarschijnlijk enkele vragen op.
Graag een antwoord op volgende vragen :
Hoe heeft de MIVB het bedelen geregeld sinds het begin van de pandemie?
Werden er maskers of hydroalcoholische gel uitgedeeld aan diegenen die bedelen in de metrostations of op het MIVB-vervoer?
Hebben er zich sinds maart 2020 op het MIVB-net incidenten voorgedaan tussen reizigers en bedelaars? Hoe werden zij door het MIVB-personeel "beheerd"?
 
 
Antwoord    De aanpak van bedelarij door het veiligheidspersoneel van de MIVB is sinds het begin van de gezondheidscrisis in COVID-19 niet veranderd. Bedelen is niet toegestaan.
De MIVB verstrekt zelf geen maskers of handgel aan daklozen of andere reizigers.

Anderzijds hebben de verenigingen uit de gezondheids- en sociale sector en de bevoegde gemeentediensten op het vlak van preventie en maatschappelijk werk, die aanwezig zijn op het MIVB-net in het kader van hun opdracht van sociale rondes in de openbare ruimte, alsook het gewestelijk platform Bruss'Help, dat de sociale acties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineert, tijdens de pandemie maskers en hydroalcoholische gel uitgedeeld.

De partners waarmee de MIVB regelmatig samenwerkt, hebben en blijven daklozen bewust maken van de noodzaak om maskers te dragen, met name door hen schone maskers ter beschikking te stellen tijdens rondes of permanenties (zoals die van de Médibus, die gedeeltelijk door de MIVB wordt gefinancierd).

Tijdens de dagelijkse uitdelingen van meeneemmaaltijden aan mensen die in armoede leven (van 1 november tot 30 april in het station Botanique) en onder coördinatie van de vzw Operatie Thermos en de MIVB, bieden de vrijwilligers elke avond schone maskers aan (terugname van de wasbare of wegwerpmaskers) en ze tot het wassen van de handen met hydro-alcoholische gel voordat ze in de rij voor de uitdelingen gaan staan. Wachtrijen waarin mensen op een sociale afstand (1,5 m) van elkaar moeten blijven (via vloermarkeringen).
Over het algemeen heeft de MIVB in 2020 niet meer incidenten met bedelaars en/of daklozen waargenomen dan in 2019 (aangezien 2021 nog niet voorbij is, zijn er nog geen statistieken beschikbaar).

Voor het jaar 2020 registreerde de MIVB 285 incidenten veroorzaakt door personen die in haar verslagen als "bedelaars" worden geïdentificeerd.
De overgrote meerderheid van de incidenten heeft betrekking op de loutere aanwezigheid van de bedelaar op het netwerk (80%). 10% betreft ongewenst gedrag.

Bij een incident waarbij een bedelaar en een passagier betrokken zijn (al dan niet in verband met COVID), luistert het STIB-personeel naar de passagier. Zij vergewissen er zich van of er al dan niet klacht hoeft te worden ingediend. Als er een klacht moet worden ingediend, wordt de politie gebeld en wordt de identiteit van de betrokkene vastgesteld met het oog op een eventuele opvolging.