Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Selectie van de gemeenten in het kader van het koolstofproject

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 742)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 10/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de vergadering van de commissie voor het leefmilieu van 3 maart laatstleden hebt u een aantal van mijn vragen over de invoering van het koolstofproject in het Brussels Gewest beantwoord.
Over bepaalde aspecten moest u echter het antwoord schuldig blijven. Daarom wens ik mijn vragen te herhalen.
Hoe en waarom werden de vier gemeenten (Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe) geselecteerd? Welke criteria werden daarbij gehanteerd? Werd contact opgenomen met andere gemeenten?
 
 
Antwoord    Zoals aangegeven in mijn antwoord op uw vraag in de Commissie Leefmilieu, is de financiering van de projecten van het Experimental Platform-programma het resultaat van een strenge selectie van de projecten die zijn ingediend in het kader van een door Innoviris uitgeschreven projectoproep. Die verliep in twee opeenvolgende fasen:
§ Een eerste oproep voor project-ontwerpen, de
project outlines, die gepaard zou kunnen gaan met hulp bij het opzetten van het project (beperkte subsidies om een grootschaliger project te consolideren). Die vond plaats in november 2019;
§ Een tweede oproep, waarbij de geselecteerde
project outlines een volledig dossier kunnen indienen.
In elke fase werd de kwaliteit van de ingediende projecten beoordeeld aan de hand van een reeks criteria, waaronder:
§ het innoverende karakter en de wetenschappelijke kwaliteit,
§ de deskundigheid en bekwaamheid waarvan de projectdragers blijk hebben gegeven,
§ de samenwerking tussen actoren en eindgebruikers,
§ en de vooruitzichten op het gebied van transitie, economische en maatschappelijke valorisatie van de resultaten ten gunste van het Gewest.
De volledige lijst en de volledige evaluatieprocedure zijn online beschikbaar op de website van Innoviris, die ook het reglement van het
Experimental Platforms-programma bevat.
De volledige dossiers werden medio augustus 2020 ontvangen en werden beoordeeld door een jury, bestaande uit externe experten en wetenschappelijke adviseurs van Innoviris.
Het is in dat kader dat de door de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe ingediende projecten werden geselecteerd.
Voor meer informatie, aangezien het project wordt gefinancierd door Innoviris, nodig ik u uit contact op te nemen met mijn collega, staatssecretaris Barbara Trachte.