Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Kotkot in the city, de toename van het aantal kippen in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 743)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enige tijd houden steeds meer mensen kippen thuis. Deze interessante trend, die een stukje platteland terugbrengt naar de stad, maakt deel uit van het Good Food-project en wordt met name gesteund door de projectoproep "Vooruit met de Wijk”. Kippenhokken, boomgaarden, stadslandbouw en zero waste hebben in het algemeen de wind mee. Het houden van kippen vereist echter wel enige kennis.

Bestaat er een recente telling van het aantal kippenhokken en kippen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Bestaat er begeleiding voor mensen die kippen willen houden? Hoeveel hoenderachtigen mag een particulier thuis houden? Is een minimumoppervlakte vereist?
 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel, belast met de coördinatie van de uitvoering van de ‘Good Food’-strategie, beschikt niet over de informatie om op deze vraag te antwoorden.

2)
Leefmilieu Brussel, belast met de coördinatie van de uitvoering van de ‘Good Food’-strategie, heeft geen weet van het bestaan van een dergelijke begeleiding.

3)
Er bestaat geen beperking op het maximaal toegestane aantal dieren dat men mag houden.
Vanaf 30 stuks pluimvee, moet de eigenaar bij de gemeentelijke overheden een vergunningsaanvraag klasse 2 indienen.

4)
De wetgeving inzake dierenwelzijn voorziet geen minimumnormen voor het houden van pluimvee door particulieren. De normen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 02/09/2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen kunnen als voorbeeld dienen.
In deze tekst bedraagt de minimale oppervlakte voor hoenderachtigen 5 m² per dier dat buiten leeft en 1 m² per dier dat binnen leeft. De tekst legt eveneens verschillende dingen op: de dieren moeten overdag buiten kunnen, moeten over hoenderrekken en nesten beschikken en moeten kunnen scharrelen. Meerdere hanen mogen niet samen gehouden worden. Een haan moet in het gezelschap van minstens 3 kippen verkeren.