Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Co.mobility

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 851)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Co.mobility is in het voorjaar 2020 opgestart door Co.Station, de beheerder en animator van coworking ruimtes in Brussel, Charleroi en Gent. Het gaat om het eerste Belgische "mobiliteitsecosysteem".
In concreto hebben 40 bedrijven meegewerkt aan de uitvoering van innovatieve mobiliteitsprojecten.
Er zijn vier projecten naar voren gekomen: Communio (multimodale "hubs" in randstedelijke gebieden), Optimob (optimalisering van de ruimten in de treinstations, metrostations en luchthavens), HotSeat (een platform voor de begeleiding van de "mobiliteitsplannen" van de bedrijven) en Watt on Wheel (mobiel en op vraag opladen van elektrische bedrijfsvoertuigen).
In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:
 Hebt u in het kader van dit initiatief contact opgenomen met Co.Station? Wat heeft dat eventueel opgeleverd?
 Sommige projecten gaan verder dan het uitwerken van prototypes van particuliere oplossingen om het publiek te betrekken, bijvoorbeeld de optimalisering van de metrostations met onder meer postpunten voor pakjes, oplaadpalen... Zal u die ideeën integreren in de projecten van de MIVB? Zo ja, wanneer?
 Sommige projecten sluiten aan bij projecten voor openbare uitrustingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiele oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Hebt u in dat verband contacten gelegd met het oog op coherentie?
 In april zal een nieuwe cyclus, Co.Mobility 2, van start gaan. Zal u daarover contact opnemen met Co.Station?
 
 
Antwoord    1.
De ITS-stuurgroep heeft Brussel Mobiliteit geïnformeerd over het co.mobility-initiatief.
Op verzoek van de stuurgroep heeft co.station in april 2020 een presentatie over het initiatief gegeven.
Zoals reeds geantwoord op de mondelinge vraag van de heer Loewenstein van 19 maart 2021, was de MIVB 1 van de 7 stichtende leden van Co.Mobility in 2020 en was zij als dusdanig actief betrokken bij dit initiatief, zowel financieel als op menselijk vlak. De MIVB was onder meer vertegenwoordigd in de “Governance Board”. De MIVB is trouwens ook vertegenwoordigd in het “Operational Team” van het project.

De MIVB heeft eind 2020 de balans opgemaakt van haar deelname aan het initiatief. De conclusie van de MIVB luidde als volgt: ondanks het feit dat dit initiatief het mogelijk heeft gemaakt bepaalde samenwerkingsmethodologieën te testen met partners met verschillende achtergronden, is het rendement van Co.Mobility niet hoog genoeg om een verlenging van de deelname van de MIVB te rechtvaardigen.

Met name de vier werkgroepen die aan het eind van het proces werden geselecteerd (Communio, Optimob, HotSeat, Watt on Wheel) boden geen ruimte voor het testen van een prototype of voor een levensvatbaar economisch model.

Op basis van deze conclusie heeft de MIVB in januari 2021 besloten haar deelname aan het Co.Mobility-initiatief te beëindigen.
2.
Tot dusver werden er nog geen beslissingen genomen, maar het is duidelijk dat er nieuwe methodes op het vlak van publieke/private partnerships kunnen worden gevonden, om tegemoet te komen aan de talloze mobiliteitsuitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze pistes worden dus niet uitgesloten en kunnen worden bestudeerd.

3.
We hebben geen specifieke kennis over dit initiatief, maar in het kader van de ontwikkeling van onze strategie voor de ontplooiing van oplaadinfrastructuren hebben we vastgesteld dat er zich tal van door (private/publieke) derden voorgestelde opportuniteiten aanbieden. Om deze opportuniteiten zo goed mogelijk in onze strategie op te nemen en om een faciliterende rol te spelen in het kader van deze opportuniteiten hebben we in een recente nota aan de Regering meerdere maatregelen voorgesteld om de ontplooiing van deze oplaadstructuren zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen op administratief vlak. We hebben immers voorgesteld de taskforce laadpalen te versterken, om een optimale monitoring te kunnen verwezenlijken en de ontwikkeling van occasionele opportuniteiten te kunnen versnellen.