Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de promotie van de coöperatieve Hyppy in het magazine van Actiris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 653)

 
Datum ontvangst: 15/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het magazine van Actiris van december 2020 werd op bladzijde 41 reclame gemaakt voor de coöperatieve Hyppy, waarbij werd benadrukt dat de algemeen directeur en de communicatieverantwoordelijke van Actiris beiden bij deze VZW betrokken waren.

Daarom had ik graag antwoorden gekregen over de volgende elementen:

- Is het gebruikelijk dat Actiris initiatieven die gedragen worden door personeelsleden promoot?
- Bestaat er een interne procedure om de voorwaarden te regelen waaronder het magazine van Actiris of een andere drager van Actiris door personeelsleden kan worden gebruikt om initiatieven waarmee zij zijn verbonden, te promoten?
- Heeft Actiris nog andere steun verleend aan de coöperatieve Hyppy, hetzij door de terbeschikkingstelling van personeel, een lening of schenking van materiaal of nog financiële steun?
- Zo ja, welke procedure werd gevolgd en hebben de algemeen directeur of de communicatieverantwoordelijke een rol hierin gespeeld?
 
 
Antwoord    Actiris maakt in zijn tijdschrift regelmatig promotie voor de passies en private initiatieven van personeelsleden in de rubriek “Who is who @Actiris”. In de meest recente editie van het tijdschrift, die u aanhaalt in uw vraag, worden de pagina’s 38 tot en met 41 gewijd aan deze rubriek.

Het is de bedoeling om in deze rubriek persoonlijke verhalen, passies en private initiatieven van personeelsleden naar voren te brengen. Actiris wil aspecten uit de privésfeer van de personeelsleden aan bod laten komen in zijn interne tijdschrift om de banden te versterken.

De personeelsleden van Actiris kunnen hun initiatieven, verhalen, passies, … delen via het e-mailadres van de interne communicatie dat vermeld wordt in het tijdschrift.
Ik heb evenwel geen weet van specifieke procedures die gekoppeld zijn aan dit verzoek.

Actiris heeft geen steun toegekend aan de coöperatieve Hyppy.