Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de internettoegang voor het personeel van de DBDMH.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 249)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2021 Ingetrokken door zijn auteur. Hicham Talhi
31/05/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Hicham Talhi