Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de personele middelen die zijn toegewezen aan de Good Food-strategie.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 299)

 
Datum ontvangst: 16/04/2021 Datum publicatie: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 131 (20/21), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 131 (20/21), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 131 (20/21) 28
05/05/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 131 (20/21) 30
05/05/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 131 (20/21) 32