Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bezetting van de openbare ruimte door de terrassen.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 354)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 117)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 253)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 03/05/2021 Referentie: B.I.V. 129 (20/21), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/05/2021 Referentie: B.I.V. 129 (20/21), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/05/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 129 (20/21) 13
03/05/2021 Toegevoegde mondelinge vraag Isabelle Pauthier B.I.V. 129 (20/21) 14
03/05/2021 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 129 (20/21) 14
03/05/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 129 (20/21) 16