Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vereenvoudiging van het aantal instellingen en initiatieven om werkzoekenden aan een job te helpen.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 324)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 16/06/2021 Referentie: B.I.V. 156 (20/21), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/06/2021 Referentie: B.I.V. 156 (20/21), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/05/2021 Uitgesteld
16/06/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 156 (20/21) 13
16/06/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 156 (20/21) 13
16/06/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 156 (20/21) 14