Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 373)

 
Datum ontvangst: 22/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De opdracht van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) bestaat erin zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen de balans op te maken van hun beroepssituatie en nieuwe oplossingen te vinden voor de problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Dit centrum heeft ook een taak op het gebied van de preventie van beroepsproblemen in de kmo's-zko's.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Wat is de balans van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden voor de jaren 2018, 2019 en 2020? Hoeveel ondernemingen hebben vanaf maart 2020, het begin van de gezondheidscrisis, tot op heden van deze structuur gebruik gemaakt? Hoeveel werden er voor deze periode bestendigd? Hoeveel moesten worden begeleid in een stopzetting van de activiteit en/of een overdracht van zaken?
- Is er een lijst beschikbaar van alle ondernemingen die tijdens de gezondheidscrisis steun hebben ontvangen? Welke categorieën bedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigd?
- Wat zijn de belangrijkste verzoeken om bijstand?
- Wat zijn de budgetten voor het COM voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021? Heeft de gezondheidscrisis gevolgen gehad voor de gewestelijke financiering van dit centrum?
Hoeveel mensen werken tegenwoordig voor het COM? Is het centrum, gezien de steeds zorgwekkender situatie van veel Brusselse bedrijven, van plan om nieuw personeel aan te werven?
 
 
Antwoord    Volgens de informatie van het COm en de via 1819 ingediende dossiers, werden 604 aanvragen ingediend. Er vonden in totaal 3.328 interventies plaats (1819 inbegrepen).

De breedst vertegenwoordigde ondernemingscategorieën zijn de volgende: horeca/evenementensector, taxi/transport, kapper/kapster, schoonheidsspecialist(e).


De belangrijkste steunaanvragen betreffen: advocaten- en boekhoudkosten, coaching en bemiddeling.

De aan het COm toegewezen budgetten bedragen:
- 2018: 300.000 €
- 2019: 300.000 €
- 2020: 300.000 € + 200.000 € (steunmaatregel in het kader van de oprichting van een cel voor noodsteun).

Er werken momenteel 9 bedienden bij Beci, 12 externe deskundigen en een callcenter. Het centrum wenst inderdaad nieuwe medewerkers aan te werven.