Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het parkeerverslag voor de Tervurenlaan

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 885)

 
Datum ontvangst: 26/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag over het project voor een tweerichtingsfietspad op de Tervurenlaan, herinnerde u eraan dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in 2019 een positief advies had uitgebracht over deze plannen, onder andere op basis van een studie over het parkeren in de wijk.

Nu ik de gelegenheid heb gehad deze studie te bekijken, stel ik vast dat hierin onder meer reeds in 2017 het volgende wordt aangegeven:

- Een grote vraag naar parkeergelegenheid op de gedeelten die door het project van het fietspad worden getroffen;
- Een hoge parkeerdruk in de omtrek van 300 meter rond de getroffen gedeelten;
- In geval van afschaffing van de parkeerplaatsen in het kader van het project voor het fietspad, lijkt de verschuiving van de parkeerplaatsen op de openbare weg naar gedeelten die dicht bij de getroffen gedeelten liggen, moeilijk denkbaar, in ieder geval niet volledig, gezien de opmetingen die zijn uitgevoerd wat betreft de roulatie op de twee getroffen gedeelten en wat betreft de bezettingsgraad in de omtrek van 300 meter daaromheen.

Welke maatregelen worden gepland op grond van deze informatie, en aangezien het project voorziet in het schrappen van parkeerplaatsen in een situatie van verzadiging? Hoe wordt deze studie in aanmerking genomen? Is er overleg met de drie betrokken burgemeesters (SPW, SLW en Etterbeek)? Zo ja, wat komt daaruit voort? Zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    Brussel Mobiliteit heeft nagedacht over een inrichting die geen stedenbouwkundige vergunning behoeft om sneller een veilig alternatief te kunnen bieden voor de vele fietsers op deze ‘missing link’ in het FietsPLUS netwerk van Good Move. Dit moet gezien worden als een mobiliteitstest want Brussel Mobiliteit wil de ruimte op deze weg, die meer dan 50 meter breed is met 6 tot 8 autostroken en parkeerplaatsen, herverdelen omdat er nog geen fietsinfrastructuur aanwezig is. Beide bevoegde gemeenten gaven hun akkoord voor dit testproject, Etterbeek in 2020, Sint-Pieters-Woluwe in 2019. De test beperkt zich tot het grondgebied van die twee gemeenten, in het kader van een definitief project zullen de omliggende gemeenten ook kunnen betrokken worden.
De inrichting beperkt zich in het grootste deel van het project dan ook tot een markering en het plaatsen van New Jersey-betonblokken. Allemaal snel omkeerbare zaken die geen vergunning behoeven.

Deze proef is voorgesteld als een eerste stap naar een meer definitieve heraanleg van dit gedeelte van de Tervurenlaan.

Ik begrijp dat de vermindering van het aantal parkeerplaatsen vragen oproept bij de omwonenden. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat er meer dan 300 parkeerplaatsen op straat zijn op het gedeelte van het proefproject tussen Mérode en het Leopold II-plein, in een wijk met meer dan 2.000 parkeerplaatsen op straat en met de meeste gebouwen in het gebied die over een eigen parkeerterrein beschikken. Onder deze parkeerplaatsen op straat bevinden zich ook taxistandplaatsen, PMR-plaatsen en plaatsen voor autodelen, die allemaal zullen worden behouden of zo nodig verplaatst.

Niettemin hebben, om de bewoners een alternatief te bieden, besprekingen met de nieuwe eigenaars van het RIZIV gebouw plaatsgevonden om een mutualisering van hun parking aan te bieden. De parkeergarage met 105 plaatsen is geopend en wordt gedeeld (‘gemutualiseerd’) door Bepark. Ingang en uitgang via Sint-Michielskollegestraat 17 met de auto (oprit) en te voet door de deur (met badge 24/24u).

- Er zijn besprekingen aan de gang om een mogelijk partnerschap op te zetten tussen BePark en Parking.brussels, om deze parking nog toegankelijker te maken voor de buurtbewoners, specifiek als compensatie voor het parkeren buiten de straat: Er zijn besprekingen gaande over een financiële tegemoetkoming van het Gewest voor het eerste jaar op de BePark-tarieven voor buurtbewoners. 50 van de 105 parkeerplaatsen zouden kunnen worden gereserveerd voor buurtbewoners.
- Ook een stijging van 20 tot 40 fietsplaatsen zou kunnen plaatsvinden (afhankelijk van de vraag).

We herinneren eraan dat de inrichting kleinschalig en omkeerbaar is. Aangezien het om het aanbrengen van markeringen en het plaatsen van paaltjes en stootblokken van het type New Jersey gaat, moet er in deze fase geen stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Dat zorgt natuurlijk voor een snellere verwezenlijking. Deze tijdelijke inrichting zal twee jaar meegaan.
In het huidige stadium van voorbereiding kunnen wij nog geen precieze datum geven voor de start van de werf voor de test.
Voor het definitieve ontwerp zal voor het einde van de test een bouwvergunning worden aangevraagd.