Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evolutie van de retrofitreglementering

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 886)

 
Datum ontvangst: 30/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Retrofit is een techniek die erin bestaat benzine- of dieselvoertuigen om te bouwen tot elektrische motorvoertuigen, met batterijen of brandstofcellen. Momenteel is dit niet formeel verboden, maar de wettelijke voorwaarden voor de invoer of het verkrijgen van de goedkeuring en het recht om met een op deze manier omgebouwd voertuig op de openbare weg te rijden, zijn in Brussel omslachtig en zeer duur. Met name door de noodzaak van een vergunning van de fabrikant, aangezien de autoriteiten zich ervan willen vergewissen dat de veiligheid van de voertuigen na de ombouw behouden blijft. Deze normen vloeien voort uit de wet van 21 juni 1985 betreffende “de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land [...] [moet] voldoen" en lijken niet meer overeen te komen met de huidige eisen. Erkende installateurs toestaan om oude voertuigen uit te rusten met een elektrische motor tegen lagere kosten lijkt essentieel in een veranderende mobiliteit die groener wil zijn. Met name zouden "oude modellen", zij het dan geëlektrificeerd, zonder beperkingen in de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) kunnen circuleren.

Het Waals Gewest schijnt aan deze kwestie te werken, maar in het Brussels Gewest schijnt nog niets begonnen te zijn.

Mijn vraag is als volgt:

Werkt de Brusselse regering aan de kwestie van de retrofit en de goedkeuring van de omgebouwde voertuigen?
 
 
Antwoord    De kwestie van de retrofit (vervanging van de verbrandingsmotor van een voertuig door een elektrische motor) en de homologatie van omgevormde voertuigen wordt in het Brussels Gewest bestudeerd. De technische vereisten worden door de federale overheid beheerd.
Om die reden loopt momenteel een intergewestelijke werkgroep (federale overheid en de drie gewesten) om de technische vereisten te bepalen en een gemeenschappelijk standpunt te vinden.