Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toename van de diefstallen van gezelschapsdieren in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 574)

 
Datum ontvangst: 16/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens deze lockdownperiode kiezen steeds meer gezinnen ervoor een gezelschapsdier te adopteren. Dit fenomeen creëert een grote vraag op de markt, vooral naar hondpuppies. Het lijkt erop dat in sommige landen mensen met slechte bedoelingen een uitgelezen kans hebben gezien en op grote schaal honden/katten zijn gaan stelen. In Londen organiseren honderden burgers zich nu om hun honden samen uit te laten om gewelddadige aanvallen, soms zelfs met messen, te voorkomen.

Bent u op de hoogte van deze problematiek in het Brussels Gewest? Hebt u cijfers over de diefstal van gezelschapsdieren in het afgelopen jaar? Bestaat er een mededeling om de autoriteiten en het grote publiek bewust te maken van dit onderwerp?
 
 
Antwoord    Uw vragen vallen onder de bevoegdheden van de Minister voor Dierenwelzijn. Dit zijn de elementen van antwoord die hij mij heeft meegedeeld:

1. Wij zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze problematiek. En hetzelfde geldt voor het Departement Dierenwelzijn bij Leefmilieu Brussel.


2. We beschikken in dit kader enkel over cijfers met betrekking tot het aantal honden en katten dat als gestolen werd aangegeven in de databanken Dog ID en Cat ID respectievelijk. Bij een vergelijking van de cijfers van de afgelopen jaren is geen wezenlijke toename merkbaar van het aantal honden en katten dat gestolen werd in 2020.

Aantal gestolen honden zoals aangegeven in Dog ID:
- 2016: 15
- 2017: 18
- 2018: 16
- 2019: 9
- 2020: 15

Aantal gestolen katten zoals aangegeven in Cat ID:

- 2018: geen cijfers beschikbaar
- 2019: 25
- 2020: 22

3. Deze thematiek heeft geen onderwerp uitgemaakt van een communicatie naar of sensibilisering van het publiek.