Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de erkenning en waardering van de zorgberoepen in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 116)

 
Datum ontvangst: 30/04/2021 Datum publicatie: 26/05/2021 Referentie: B.I.V. 141 (20/21), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/05/2021 Referentie: B.I.V. 141 (20/21), Blz. 24
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/05/2021 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 141 (20/21) 21
26/05/2021 Tussenkomst Hasan Koyuncu B.I.V. 141 (20/21) 23
26/05/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 141 (20/21) 24
26/05/2021 Repliek Farida Tahar B.I.V. 141 (20/21) 26