Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steunverlening aan de Brusselse huiseigenaars door middel van de opsplitsing van de eigendom zoals voorgesteld door het Wetenschappelijk Comité Huisvesting.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 258)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 10/06/2021 Referentie: B.I.V. 152 (20/21), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/06/2021 Referentie: B.I.V. 152 (20/21), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 152 (20/21) 38
10/06/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 152 (20/21) 39
10/06/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 152 (20/21) 40