Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sterilisatie van zwerfkatten en het optreden van de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 700)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vorig jaar heeft u een bewustmakings- en voorlichtingscampagne gelanceerd over de verplichte sterilisatie van huiskatten. Deze campagnes zijn van groot belang omdat deze verplichting, die dateert van 2018, niet bij iedereen bekend lijkt te zijn, en nog minder wordt nageleefd.

In maart 2020 lanceerde u voor het eerst ook een projectoproep voor de 19 gemeenten, waardoor zij een subsidie kunnen krijgen als zij het "Label van gemeente met respect voor het dierenwelzijn" behalen. Daartoe moesten zij aan ten minste 6 van de 11 vastgestelde criteria voldoen, zoals het voeren van een beleid van respectvol beheer van zwerfkatten of het toekennen van een premie voor de sterilisatie van huiskatten.

De projectoproep is een welkom initiatief: het stimuleert een gezonde concurrentie tussen de verschillende gemeenten, die worden aangemoedigd zich meer in te zetten voor het welzijn van dieren en bepaalde projecten te financieren die een directe impact hebben op het leven van dieren. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt gewerkt aan een nieuwe editie van dit initiatief. Het wordt nu het " Label diervriendelijke gemeente" genoemd en vereist dat aan ten minste 7 van een lijst van 12 criteria wordt voldaan. De gemeenten hebben tot 15 mei de tijd om hun aanvraag bij Leefmilieu Brussel in te dienen.

Aan de vorige editie hebben 15 van de 19 gemeenten deelgenomen en een subsidie ontvangen, terwijl 4 gemeenten geen aanvraag hebben ingediend; dit waren Vorst, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Jans-Molenbeek en Etterbeek.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hebt u contact opgenomen met deze gemeenten en hun schepenen voor dierenwelzijn om te weten te komen waarom zij geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid om zich met de door het Gewest geboden financiële steun efficiënter in te zetten voor het welzijn van dieren?

- Zo ja, weet u wat de hinderpalen waren voor deze 4 gemeenten?

- Als zij niet aan de eerste editie konden deelnemen omdat zij niet aan 6 van de 11 criteria voldeden, weet u dan hoe hun dierenwelzijnsbeleid zich ontwikkelt en of zij aan de nieuwe editie zullen kunnen deelnemen?

- Hebt u al enige feedback over de positieve impact op de dieren van de deelnemende gemeenten? Weet u welke projecten dankzij de gewestelijke subsidie zijn uitgevoerd?

- Wordt er nagedacht over een eventuele verlenging van de gewestelijke campagne om meer bekendheid te geven aan de noodzaak van sterilisatie van huiskatten?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u, in volgorde, het antwoord op uw vragen:

Vraag 1

Ja.

Vraag 2

Het ging hoofdzakelijk over de gezondheidscontext en het extra werk dat daarbij kwam kijken.

Vraag 3

Hoewel de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Jans-Molenbeek en Etterbeek niet gereageerd hebben op de projectoproep 2020, hebben ze een dossier ingediend om te bewijzen dat ze wel degelijk minstens 6 van de 11 criteria vervullen. Bijgevolg hebben ze het label 2020 gekregen. Heden hebben Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek een dossier voor 2021 ingediend.

Vraag 4

De meeste projecten die in 2020 gesubsidieerd werden, zullen tijdens het laatste trimester van 2021 voltooid worden. Enkel de gemeenten Anderlecht en Evere hebben de opdracht 2020 reeds afgesloten. De gemeente Anderlecht heeft in oktober 2020 een dag van het dierenwelzijn georganiseerd, waarop een charter voor dierenwelzijn werd uitgewerkt. Ze heeft eveneens premies voor de sterilisatie en de identificatie van huiskatten en -honden, alsook dierenarts-cheques, uitgereikt.
De gemeente Evere heeft folders over dierenwelzijn en een campagne rond sterilisatie uitgewerkt, alsook dierenarts-cheques aan haar burgers uitgereikt.

Vraag 5

Ja.