Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de interne werking van de DBDMH

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 436)

 
Datum ontvangst: 21/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Wat is het kader van het administratief personeel van de DBDMH?
- Wat zijn de evaluatieprocedures ( hulpmiddelen ) voor dit personeel?
- Wat zijn de verschillende premies die aan hen worden toegekend en op grond van welke rechten kunnen die premies worden toegekend?
- Welke telewerkregelingen zijn er? Wat zijn de vergoedingen voor telewerk?
- Wat zijn de huidige vacatures in het administratieve kader van de DBDMH?
- Wat zijn de bepalingen voor huisdieren op de werkplek?
 
 
Antwoord   

1.

Het kader van het administratief personeel ziet er als volgt uit:

 

Administratief kader

A4

1

 

A3

2

 

A2

8

 

A1

19

 

B2

7

 

B1

25

 

C2

12

 

C1

95

 

D2

3

 

D1

43

 

Totaal

215

 

 

2.

De van toepassing zijnde evaluatieprocedure wordt beschreven in de artikels 128 e.v. van het statuut ION.  Het evaluatiesysteem wordt momenteel ingevoerd. De eerste evaluatiecyclus gaat van start zodra alle personeelsleden de evaluatieopleiding hebben gevolgd.

 

3.

De DBDMH kent volgende premies toe aan het administratief personeel:

 

·         tweetaligheidspremie: toegekend op basis van artikel 367 van het statuut ION;

·         verantwoordelijkheidstoelage: toegekend aan de operatoren van de NC 112 op basis van artikel 364/5 van het statuut ION;

 

·         toelage aan de rekenplichtigen: toegekend op basis van artikel 366 van het statuut ION;

·         verantwoordelijkheidstoelage aan de centraliserend rekenplichtigen en de rekenplichtigen van de geschillen: toegekend op basis van artikel 365 van het statuut ION;

·         mandaatpremie: toegekend op basis van artikel 454 van het statuut ION;

·         ingenieurstoelage: toegekend op basis van artikel 377 van het statuut ION;

·         toelage voor ongezonde, hinderlijke of lastige werken: toegekend op basis van artikel 363 van het statuut ION;

·         premie voor de vierdaagse werkweek: artikels 168, 169 en 170 van het statuut ION.

 

 

4.

De wettelijke basis van toepassing op de DBDMH is het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk. Overeenkomstig deze reglementering wordt structureel telewerk beperkt tot 1 dag per week. Occasioneel telewerk wordt gebracht op 3 dagen per maand.

In het kader van de Covid-crisis en overeenkomstig de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2020, werd telewerk verplicht gesteld en was fysieke aanwezigheid niet vereist voor de organisatie van het werk.

De werknemers.sters (in structureel telewerk) krijgen een nettovergoeding van 20 euro per maand.

 

5.

De volgende functies met betrekking tot het personeelsplan voor 2019 zijn vacant:

Adjunct Dir. Financiën

A1

Medewerker Hr Ops

A1

Medewerker HR

A1

Preventieadviseur

A1

Coördinator/-trice admin C100-112

A1

Hoofd bezoldigingen

A1

Geneesheer

A1

Attaché preventie

A1

Expert preventie

A2

Expert preventie

A2

Architect

A2

Juridisch directeur

A2

Verantwoordelijke IDPB

A220

Verantwoordelijke infrastructuur

A220

Dir. Ond. Dienst.

A3

Directeur Logistiek

A3

Stock logistiek

B1

Medewerker instructie

B1

Medewerker operaties

B1

Maatschappelijk assistent

B1

Logistieke ondersteuning

B1

Coördinator techn. ploeg

B1

Medewerker logistiek

B1

Medewerker/-ster bezoldigingen

B1

Medewerker hr poly.

B1

Medewerker hr ops

B1

Medewerker logistiek

B1

Boekhouder

B2

Operatoren NC 112

C1

Operatoren NC 112

C1

Operatoren NC 112

C1

Operatoren NC 112

C1

Medewerker operaties

C1

Adjunct logistiek

C1

Adjunct hr-ops

C1

Administratief medewerker

C1

Loodgieter

C1

Medewerker facturatie

D1

Remisier

D1

 

 

6.

Hoewel geen enkele reglementering (noch het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), noch het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch het arbeidsreglement, noch geen enkele dienstnota) specifiek over deze kwestie gaat, kan de aanwezigheid van huisdieren tijdens de diensturen en op de werkplek als ongepast worden beschouwd, gelet op de aard van de activiteiten.