Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de samenwerking tussen Actiris en de VDAB.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 346)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 16/06/2021 Referentie: B.I.V. 156 (20/21), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/06/2021 Referentie: B.I.V. 156 (20/21), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/05/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 156 (20/21) 28
16/06/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 156 (20/21) 29
16/06/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 156 (20/21) 30