Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mogelijkheid tot invoering van het dragen van een fietshelm door de vuilnisophalers van Net Brussel

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 795)

 
Datum ontvangst: 24/02/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In november 2020 werd aangekondigd dat de vuilnisophalers van een Luikse afvalophaaldienst voortaan een fietshelm moeten dragen bij het ophalen van afval.

In dit bedrijf dragen nu zo'n 750 mensen een helm.

Achteraan op de helm zit een lichtje om hen te kunnen onderscheiden wanneer het donker is.

Het is een bescherming in geval van ongevallen.

Inderdaad, volgens de toen vrijgegeven cijfers. Bij de Luikse vuilnisophaaldienst tillen de vuilnisophalers elke dag tot 7 ton afval op en door vermoeidheid kunnen er heel snel misstappen gemaakt worden.

Begin februari sloot de onderneming Suez, die in verschillende gemeenten, waaronder de regio Antwerpen, verantwoordelijk is voor de inzameling van huisvuil, zich bij de beweging aan door te eisen dat haar vuilnismannen tijdens hun werk ook een fietshelm dragen.

Zij verantwoorden zich immers door deze helm te vergelijken met de veiligheidsgordel die men in auto's draagt, men moet hem dragen zelfs als er geen ongeval is gebeurd.

Bovendien moeten de vuilnisophalers soms uit de vrachtwagen springen en de vrachtwagen moet soms in veel verkeer plotseling remmen, de vuilnisophalers lopen dus veel risico om te vallen.
Het zou interessant zijn na te gaan in hoeverre dit kan worden omgezet naar Net Brussel

Mijn vragen zijn de volgende:

- Kunt u mij statistieken verstrekken over het aantal ongevallen waarbij de vuilnisophalers van Net Brussel de afgelopen jaren betrokken waren?

- Hadden een aantal van deze ongelukken voorkomen kunnen worden indien zij een fietshelm hadden gedragen?
Hebt u reeds overleg gepleegd met Net Brussel en met de vakbonden over de opportuniteit om de met de ophaling belaste werknemers van Net Brussel uit te rusten met dergelijk beschermingsmateriaal?

- Wat is de situatie?

- Zo niet, zijn er plannen om dit te doen?
 
 
Antwoord    1)
De cijfers betreffende de arbeidsongevallen binnen het Agentschap Net Brussel zien er als volgt uit:
· 412 arbeidsongevallen in 2017;
· 387 arbeidsongevallen in 2018;
· 445 arbeidsongevallen in 2019;
· 353 arbeidsongevallen in 2020;
· 78 arbeidsongevallen in 2021 (van januari tot mei).

2)
De oorzaak van deze ongevallen is aan tal van factoren te wijten, waarbij de haast tijdens de uitvoering van de taken waarschijnlijk een belangrijk rol speelt bij het voorkomen van arbeidsongevallen.
Het specifieke nut van een fietshelm of een andere beschermingshelm, als individuele beschermuitrusting om arbeidsongevallen te vermijden, werd nog niet diepgaand onderzocht met betrekking tot de aard van het uitgevoerde werk en de opgelopen risico's.

3)
Het herontwikkelingsplan van het Agentschap voorziet een versterking van het instrumentarium in de strijd tegen arbeidsongevallen.

Een overleg over het uitrusten van de deur-aan-deur ophalingsagenten met dit type individuele beschermuitrusting zou aan bod kunnen komen tijdens een volgend Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.