Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Brugel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 796)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Brugel ?
· Hoeveel personeelsleden binnen Brugel doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Brugel voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Brugel een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Brugel personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Brugel dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    1)
Ja, de laatste policy dateert van 2017. In deze policy worden de regels opgelijst betreffende het telewerk binnen BRUGEL en worden de voorwaarden uiteengezet die hieraan verbonden zijn.

2)
Vandaag verrichten alle personeelsleden van BRUGEL telewerk, maar het aantal dagen telewerk per week is afhankelijk van de functie-inhoud (cf. receptionist versus dossierbeheerder).
Vóór de COVID-19-crisis oefenden bijna alle medewerkers een of twee dagen per week telewerk uit, met uitzondering van collega’s die nieuw in dienst getreden waren en die pas telewerk mochten verrichten na 6 maand anciënniteit binnen BRUGEL.

3)
Alle nodige apparatuur wordt ter beschikking gesteld door BRUGEL: laptop, scherm, computermuis, camera, headset, usb-verdeler, enz.

4)
Assistentie door de IT-dienst, remote-controlled.

5)
Ja, alle personeelsleden die thuiswerk verrichten, ontvangen 35 euro per maand (combinatie van tegemoetkoming internetverbinding en compensatie toegekende voordelen in natura: laptop, telefoonabonnement en data-abonnement). Tijdens de COVID-19-crisis werd hierbovenop nog een bedrag van 45 euro toegekend gedurende een periode van zes maanden.