Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Brussel Huisvesting.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 595)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de Brussel Huisvesting?
· Hoeveel personeelsleden binnen de Brussel Huisvesting doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Brussel Huisvesting voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Brussel Huisvesting een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Brussel Huisvesting aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Brussel Huisvesting dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het besluit van 26 januari 2017 bepaalt de modaliteiten van telewerk binnen de GOB.

121 personeelsleden van Brussel Huisvesting (d.w.z. 95% van het personeel) hebben toestemming gekregen om te telewerken, namelijk:

- 117 “structureel”
- 2 “occasioneel”
- 2 “mobiel”
Slechts 6 personeelsleden van Brussel Huisvesting hebben geen toestemming gevraagd of gekregen om te telewerken.

Gezien echter het verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis, werken momenteel alle personeelsleden van Brussel Huisvesting van thuis uit.

Elke medewerker die telewerkt, krijgt een laptop en een "telewerkkit" bestaande uit een scherm, een muis en een toetsenbord.


Daarnaast konden telewerkers die dat wensten, na de vernieuwing van de ergonomische stoelen in het kader van de verhuizing van de GOB naar de Iris-toren, ook een oude ergonomische stoel krijgen.


Bij informaticaproblemen kunnen telewerkers contact opnemen met de IT-afdeling van de GOB. De informatici kunnen het probleem van op afstand oplossen.

Daarnaast biedt de Directie Human Resources van de GOB ook opleidingen in Office365-toepassingen aan, evenals video’s met uitleg.


Ten slotte ontvangt elke telewerker van de GOB een toelage van 20 EUR netto per maand.