Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Evoluris.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 386)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Evoluris?
· Hoeveel personeelsleden binnen Evoluris doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Evoluris voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Evoluris een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Evoluris aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Evoluris dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Deze vraag betreffende Evoluris, dat Digitalcity.brussels is geworden, valt onder de bevoegdheden van de minister voor Werk en Digitalisering, de heer Bernard Clerfayt.