Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 798)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen :

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid?
· Hoeveel personeelsleden binnen het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom het Fonds voor de financiering van het Waterbeleid dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFWB) is een ‘lege huls’ die zal verdwijnen.
Dit fonds heeft geen begroting, geen uitgaven, geen personeel en geen plannen om personeel aan te werven.